top of page

הטבעת מתהדקת סביב איש העסקים חנן מור: השופט חגי ברנר יכריע בשאלת השליטה בשדה דב


בנק לאומי מבקש מבית המשפט המחוזי בתל אביב לאכוף שעבוד שעשו לטובתו חברת ק.צ מדף 2 וחברת קחם שבבעלות חברת חנן מור הציבורית. קשייה של קבוצת חנן מור נחשפו באתר החדשות ב-News1. הצעד של לאומי, ובעיקר ההנמקות שהוא נותן, מלמדים על עומק המשבר בו מצויה הקבוצה. בעקבות הבקשות קורסת מנית חנן מור בכ-30% ושווי החברה עומד על 100 מיליון שקל בלבד. במקביל מבקש לאומי לכנס את נושיה של הקבוצה בגין קרקעותיה בשדה דב, לקראת אפשרות של בקשה לכינוס נכסים. כעת הצדדים ממתינים להחלטת השופט חגי ברנר.


עדכון: נושי הקבוצה, בהם שדה דב, דיסקונט, לאומי, פניקס, מיטב וקרן ריאליטי, כינסו אתמול ישיבה. עם זאת, למרות הדיונים ביניהם, הקונצנזוס היחיד שהושג ביניהם היה ההכרח למצוא מחליף למור. לא התקבלו החלטות קונקרטיות במהלך הפגישה, והנושים קבעו פגישה נוספת ליום ראשון הבא להמשך דיוניהם.


ק.מ מדף 2 מחזיקה בקרקע באזור רמת אפעל שברמת גן, ואשר משועבדת ללאומי כביטחון לפרעון הלוואה בסך 180 מיליון שקל שהייתה אמורה להיפרע בסוף חודש אפריל; מדובר בחברה שכל פעילותה היא אחזקת נכס זה. הבנק אומר כי המגרש הוא בשטח של 7.7 דונמים, ק.מ מדף חכרה אותו ביוני 2021 מרשות מקרקעי ישראל והוא מיועד לבניית 173 דירות ומרכז מסחרי קטן. לאומי מימן את רוב התשלומים לרמ"י. קחם חכרה מהרשות 22 דונם בחיפה לבניית 428 דירות, וגם כאן מימן לאומי את רוב העסקה; החוב הנוכחי הוא 90 מיליון שקל.


לדברי לאומי, הוא נענה שלוש פעמים לבקשת החברות והאריך את המועד לפרעון החוב כדי לאפשר לה למכור את הקרקע - אך לשווא. לדברי לאומי, "החברה [ק.מ] לא רק שלא השכילה לנצל נכונות זו של הבנק, אלא שהיא ונציגיה הגדילו עשות, ובין היתר נוכח מצבן הכלכלי הרעוע של חברות אחרות שבשליטת חנן מור אחזקות, וכנראה בשל לחצים שהופעלו עליהן על-ידי נושים, העדיפו להתרכז בצמצום חובות של חברות אלו ו/או במציאת פתרונות זמניים לגביהן. בפועל, חוב החברה כלפי הבנק, כמו גם חובות נוספים כלפי הבנק של חברות הנמנות עם קבוצת חנן מור אחזקות, אשר מסתכמים במאות מיליוני שקלים, מצויים מזה זמן בפיגור, וככאלה נושאים ריבית פיגורים כאשר החברה מצידה אף לא טרחה לפרוע רכיב זה".


"בנסיבות האמורות, ומאחר שהבנק (גם) איבד כל אמון בהנהלת קבוצת חנן מור ובכלל כך בהנהלת החברה, נוכח פעולות שונות וחד-צדדיות שנעשו על-ידי מי מהן, לרבות הצגת מצגים שהתבררו כלא נכונים ויצירת שעבודים המהווים העדפת נושים אסורה, לא נותרה לבנק כל ברירה והוא נאלץ בלית ברירה ועם כל הצער שבדבר להגיש בקשה דחופה זו בעת הנוכחית, שנועדה בעיקרה לצמצם את נזקיו".


לא קיים את ההתחייבות בנוגע לשדה דב

לאומי מוסיף, כי מאז 2023 מור נתן לו הבטחות שונות בקשר עם אופן פרעון האשראים של חברות הקבוצה, "אלא שהבטחות אלו לא קוימו בפועל. מצגים שהוצגו על-ידי מור (או מי מטעמו) התבררו כ'מגדלים פורחים באוויר', בין אם מדובר היה בהבטחות ל'הכנסת משקיע' ובין אם מדובר היה בהבטחות בנוגע ל'מו"מ לרכישת קרקעות". עוד מעיר הבנק, כי הסכים לדחות גם פרעון חובות ניכרים של חברת קחם שבשליטת מור המצויים בפיגור.


לדברי לאומי, רק בסוף ספטמבר אמר מור, כי עד לאחרונה לא הפנים את המצב האמיתי של הקבוצה, למרות שיחותיו הרבות עם נציגי הבנק מאז תחילת השנה. מור הוסיף, כי כעת ירד האסימון אצלו והוא מחויב לעשות הכל כדי לפרוע את כל חובות הקבוצה ללאומי, וכי תוך עשרה ימים ימכור את הקרקע ברמת אפעל. מור דיווח על מגעים שונים למכירת הקרקע ב-180-165 מיליון שקל, אך לא יצא מהם דבר.


הבנק מבקש למנות כונסי נכסים מטעמו שיפעלו למכירת הקרקע. הוא מסביר, כי "בקרב הבנק מקנן חשש כבד, כי רוכשים פוטנציאליים לרכישת המקרקעין מנצלים את המצב שבו מצויה החברה וחברות נוספות בשליטת חנן מור". כלומר: ההצעות שקיבלה הקבוצה היו נמוכות מדי, בשל מצבה, אך הבנק מעריך שמימוש בהליך כינוס נכסים, שייעשה באורך רוח, יניב מחיר ראוי יותר. הבקשות הוגשו באמצעות עוה"ד אורי גאון ויניב אזרן.


מור נטל אשראי בהיקף של כ-1.3 מיליארד שקל - מבנק דיסקונט, לאומי, הפניקס ומיטב - לרכישת קרקע במתחם שדה דב לשעבר, מתוך 1.5 מיליארד שקל ששילם. אלא שריבית הפריים זינקה מ-1.6% בעת הרכישה ל-6.25% כיום, בשנה האחרונה איבדו מניות החברה 80% מערכן והאג"ח שלה (ב-600 מיליון שקל) נסחרות בתשואה הקרובה לאג"ח זבל (עד 44%). ההערכה היא, שדיסקונט חשוף לקבוצה ב-1.8 מיליארד שקל, לאומי חשוף ב-700 מיליון שקל, ויתר המממנים - עד 250 מיליון שקל כל אחד. בנוגע להלוואות שדה דב אומר הבנק, כי הקבוצה אמורה לשלם החודש ריבית בסך 28 מיליון שקל - אך אינה עומדת בהתחייבות זו.


באדיבות: News1 יואב יצחק

Comments


bottom of page