top of page

קרבות ירושה: ביהמ"ש ביטל צוואה שנחתמה במצב נפשי קשה, הייתה תלוי באחת מבנותיה


מאת: מגזין בית המשפט

בפסק דין שניתן לאחרונה, פסל בית המשפט לענייני משפחה בטבריה את צוואתה של אישה שהורישה את רכושה לשתי בנותיה, כאשר לבנה נותר סכום סמלי בלבד. השופט, ארנון קימלמן, קבע כי האם, שסבלה אז מדמנציה מתקדמת, הייתה תלויה מאוד באחת מבנותיה. תלות זו, בצירוף גורמים מחייבים נוספים, הביאו להחלטת בית המשפט לבטל את הצוואה.


במאי 2013 ערכה האם, בת 71, צוואה בפני עורך דין, שקבע כי כל עזבונה יועבר לבנותיה. החלוקה הייתה אמורה להיות שני שליש לבת אחת והשליש הנותר לבת השנייה. הבן היה אמור לקבל סכום זעום של 10 שקלים. כאשר האם נפטרה לפני כארבע שנים, הבן ערער על קיום הצוואה בטענה כי אמו לא הבינה באותה עת ואינה מודעת להיקף רכושה.


הבן טען כי אמו סבלה מדמנציה מתקדמת מאז 2010, שכללה דיכאון וחרדה. הוא טען כי התלות של אמו באחת מאחיותיו הובילה להשפעה בלתי הוגנת ביצירת הצוואה. הוא סבר בתוקף כי יש לבטל את הצוואה בשל הנסיבות הכרוכות בהקמתה.


מנגד, הבנות טענו בתוקף כי הצוואה משקפת במדויק את רצונה של אמם. הם טענו שבעוד שיחסיהם עם אמם היו חיוביים, היא סירבה לכל קשר עם אחיהם. האחיות התעקשו שאמם עצמאית, וכי מחלתה לא השפיעה על יכולתה לקבל החלטות בנוגע לעיזבונה.


השופט קימלמן מינה מומחה להערכת מצבה הרפואי של האם בעת חתימת הצוואה. מדוח המומחה עולה כי לאם יש דמנציה, אשר השפיעה על הבנת המציאות. המומחה הגיע למסקנה כי מתקבל על הדעת שהאם לא הייתה מודעת לכך שהיא עורכת צוואה וייתכן שלא הבינה את היקף רכושה. השופט קיבל כראיה חוות דעת מומחה זו.


השפעה בלתי הוגנת ומוטיבציה מוגזמת:

השופט קימלמן ציין כי הצוואה נחתמה באותו יום בו, כאשר האח פנה למשטרה בעניין אחותו. השופט מצא את סמיכות האירועים הללו. והוסיף, "מבחינת הצוואה אין הסבר לחלוקה הלא שוויונית בין האחיות עצמן ונישול האח". בנסיבות אלה השופט ארנון קימלמן, קיבל את ההתנגדות של האח, והורה על ביטול הצוואה.


עוד בכותרות:

Comments


bottom of page