top of page

מנהל רשות האכיפה והגבייה: הפחתת תוספות פיגורים על קנסות עד סוף השנה


בעקבות המלחמה ומצב החירום, אישר שר המשפטים, יריב לוין, הפחתת תוספות פיגורים על קנסות (למעט קנסות של רשויות מקומיות) אשר המועד האחרון לתשלומם חל החל מתאריך 07.10.2023 ועד לסוף השנה ב-31.12.2023. לחייבים בקנסות אלה, תינתן אורכה של חודש ימים, כך שיוכלו לשלם את הקנסות עד תחילת פברואר 2024 בערכי הקרן בלבד.


מנהל רשות האכיפה והגבייה, אורי ולרשטיין: "רשות האכיפה והגבייה פועלת בתקופה זו להקל על אזרחי מדינת ישראל. בכלל זה היא עושה שימוש בסמכותה להפחתת מלוא דמי הפיגורים על קנסות שנועדו לתשלום בימי מלחמת חרבות ברזל. הרשות תוסיף ותאפשר לציבור בישראל החפץ בכך לשלם את הקנסות במועדם, לצד הארכת זמנים נרחבת לחייבים אשר מצב החירום מנע מהם תשלום במועד. הקלה זו מצטרפת ליוזמות והתאמות רבות נוספות בהן נקטה הרשות והיא תתאמץ לפעול ברגישות בשירותיה בתקופה מורכבת זו".

קנס שהגיע מועד פירעונו בחלוף 90 יום מקבלתו ולא שולם, צובר על פי החוק תוספת פיגורים מידית בשיעור 50% מקרן הקנס וזאת כמנגנון המתמרץ לשלם את הקנס במועד. קנסות שהמועד לתשלומם חל לאחר תחילת ובמהלך המלחמה, הם קנסות אשר ניתנו עוד לפני פרוץ המלחמה וסביר גם כי מצב החירום הביטחוני, הסיח דעתם של חייבי הקנסות מהגיע המועד לתשלומם.

על מנת להקל על אזרחי המדינה בתקופה זו, אישר כאמור שר המשפטים לרשות האכיפה והגבייה, לעשות שימוש בסמכות הפחתת תוספות הפיגורים על קנסות שהגיע המועד לתשלומם וזאת באופן שוויוני ומתחשב במצב ובציבור.

המרכז לגביית קנסות ברשות האכיפה והגבייה הונחה לפעול במתכונת מצומצמת בתקופה זו, במהלכה לא מבוצעים הליכי עיקול חדשים לחייבים, לא ננקטות פעולות אכיפה ותפיסה והמשאבים ממוקדים במתן מענים בפריסות תשלום, בגיבוש הסדרים ובמענים שירותים לציבור. רשות האכיפה והגבייה מעמידה ערוצי קשר רבים ללקוחותיה בעת הזו, בכללם: פניות מקוונות באמצעות אתר האינטרנט www.eca@gov.il, מרכז מידע בטלפון 35592*, קבלת קהל טלפונית בזימון תור באפליקציית MYVISIT ומוקד חירום ייעודי שמספרו 02-6664777.

댓글


bottom of page