top of page

בעל דוכן פלאפל ישלם 16 אלף שקל קנס, יודה באשמה ויחתום על התחייבות של 175 אלף שקלים


בית הדין לעבודה בתל אביב קיבל לאחרונה החלטה להקל בעונשו של בעל דוכן פלאפל בן 30, וחברה בבעלותו שהורשעו בהעסקת מסתנן ללא ביטוח רפואי וללא הפקדת פיקדון. בית המשפט, בראשות השופט אורן שגב, לקח בחשבון גורמים שונים, לרבות המלחמה המתמשכת וקשיים כלכליים איתם מתמודד העסק, שהובילו לענישה מקלה.


דוכן הפלאפל, שנפתח ב-2015, פעל כמקום למכירת פלאפל. עם זאת, העסק התמודד עם אתגרים פיננסיים, שהוחרפו על ידי השפעת מגיפת COVID-19. נכון לעכשיו, הדוכן על סף סגירה, ועמוס בחובות גדולים. הנאשמים טענו כי מדובר במיזם העסקי הראשון שלהם והם לא ידעו שהם מפרים את החוק. לטענתם, רק לאחר החלפת רואה חשבון נודע להם האיסור על העסקת עובד זר ללא ביטוח רפואי וללא פיקדון. לאחר שהודיעו להם, הם תיקנו מיד את נושא הביטוח.


מנגד, המדינה ביקשה להטיל קנסות גבוהים כאמצעי הרתעה, בטענה כי עבירות אלו פוגעות בזכויות המסתננים ובערכים עליהם שואף המחוקק להגן. עם זאת, ההגנה טענה כי קנסות כה כבדים יפגעו בעסק ועלולים להביא לסגירתו.


השופט שגב לקח בחשבון מספר גורמים בעת קבלת החלטתו. בראש ובראשונה הוא הדגיש כי מלחמת "חרבות הברזל" המתמשכת, הציבה את ישראל במצב חסר תקדים. השופט סבר כי על העונש לסטות מהמקובל תוך שמירה על עקרונות ההרתעה האפקטיבית.


כמו כן, השופט זקף לטובת הנאשמים על שהודו בעוולותיהם באופן מיידי, וחסכו בזמן שיפוטי יקר ונקיטת פעולה מהירה לתיקון הפרות ההעסקה. גורמים אלו עזרו מאוד לטובת עונש מקל יותר.


בהתחשב בנסיבות, נקבע כי העונש הראוי בנסיבות העניין יהיה שילוב של קנסות כספיים נמוכים, בעל דוכן הפלאפל והחברה חויבו לשלם קנסות בפועל בסך 16 אלף שקל ב-16 תשלומים שווים. בנוסף, הם חויבו לחתום על התחייבות כוללת בסך 175,200 ₪.


עוד בכותרות:

Comments


bottom of page