top of page

אישה תשלם קנסות בשל הפרות מתמשכות של החלטות בית הדין הרבני בתל אביב: לא הגיעה לפגישות עם בעלה


נשיאת בית המשפט העליון בדימוס, אסתר חיות, אישרה לאחרונה שורת קנסות שהטיל בית הדין הרבני האזורי בתל אביב על אישה שמפרה בעקביות את החלטותיו מזה מספר שנים. האישה, שכבר נקנסה בעבר ב-55 אלף שקל, הייתה מעורבת בתיק גירושין ממושך עם בעלה לשעבר, שהובילה לסכסוך משמורת על שני ילדיהם הקטינים. למרות צווי בית המשפט, האישה מנעה ללא הרף מהילדים לפגוש את אביהם, תוך התעלמות מהחלטות של בית המשפט.

הליכי הגירושין בין אישה זו לבעלה לשעבר נמשכים מזה עשור, כאשר נספחים וסכסוכים שונים מלווים את התיק. עם זאת, התנהלותה של האישה בהתערבות בהחלטות בית המשפט והאינטראקציות שלה עם רשויות הרווחה, מעכבות את יישום פסיקת המשמורת של בית המשפט מתחילת 2017. נצפה כי האישה נמנעה בעקביות מלהגיע לפגישות עם רשויות הרווחה והסעד. וכן מונה אפוטרופוס משפטי המייצג את טובת הילדים בפני בית המשפט.


בתגובה להפרות המתמשכות של האישה, הטיל בית המשפט קנסות כאמצעי לאכיפת החלטותיו. באפריל קנס אותה בתחילה בית המשפט ב-2,000 שקל, עם אפשרות להכפיל את הסכום אם לא תיפגש עם האפוטרופוס החוקי תוך שבוע. למרבה הצער, האישה לא נענתה. בחודש מאי ביטל בית המשפט את הקנס הראשון בשל בעיות פרוצדורליות אך הטיל קנס של 5,000 שקל בגין הפרות קודמות. בנוסף, הוטל קנס שבועי בסך 2,000 שקל אם היא תמשיך להתעלם מפגישות עם רשויות הרווחה והאפוטרופסות. כמו כן, חייב אותה בית המשפט בהוצאות של 10,000 שקל לקופת המדינה ו-4,000 שקל לבעל לשעבר. קנסות נוספים בסך 6,000 שקל כל אחד הוטלו בחודשים מאי ויולי בגין אי התייצבות לפגישות.


על פי החוק, הקנסות שהטיל בית המשפט טענו באישור נשיא בית המשפט העליון. אסתר חיות בדקה את התיק והחליטה לאשר את כל הקנסות למעט הקנס של 5,000 שקל מחודש מאי. חיות מדגישה כי הקנסות הוטלו רק לאחר שבית המשפט השתכנע כי הם נחוצים לצורך אכיפת החלטותיו. עוד דוחה חיות את טענותיה העובדתיות של האישה בנוגע לסיבות אי-הגעתה למפגשים.


עוד בכותרות:

Comments


bottom of page