top of page

נשיאי בית המשפט העליון בדימוס אהרון ברק ודורית בייניש עם משפחות הנעדרים


נשיאי בית המשפט העליון בדימוס אהרון ברק ודורית בייניש נפגשו במטה המשפחות עם נציגי משפחות החטופים והנעדרים. נוכחותם של אהרון ברק ודורית בייניש במטה המשפחות מסמלת את המשמעות והמשקל של הנושא הזה. כנשיאי בית המשפט העליון לשעבר, תמיכתם נושאת סמכות מוסרית ומשפטית עצומה. נכונותם להקשיב, להזדהות ולעמוד בסולידריות עם המשפחות היא עדות למחויבותם הבלתי מעורערת לצדק ולזכויות אדם.


משפחות החטופים והנעדרים מתמודדות עם קשיים בלתי נתפסים וייסורים תמידיים. הפגישה עם נשיאי בית המשפט העליון בדימוס משמשת מגדלור של תקווה, ומזכירה להם שהם לא לבד בחיפוש אחר תשובות וצדק.


על הקהילה הבינלאומית להיענות לקריאה של השופטים ולתמוך במאמצים להבטיח את שחרורם המיידי של החטופים והשבויים. הכאב והסבל של המשפחות ראויים להכרה ולפעולה מהירה מצד הרשויות כדי לסגור לאחד אותם עם יקיריהם.


ברק, ניצול גטו קובנה, אמר למשפחות: "כשאתם מספרים את הסיפורים אני חי איתכם, עברתי את זה".

הפגישה התקיימה בעקבות מכתב שנשלח מטעם 183 שופטים בדימוס לנשיא הארגון הבינלאומי של השופטים, השופט דורו ססה, ולנשיא הארגון האירופאי של השופטים, השופט מיקל סולברג.


מכתב שהמסר העיקרי בו הוא - ״החטופים והשבויים הם קורבנות של ׳היעלמות כפוייה׳ ויש לשחררם מיד״.


היוטיוב באדיבות סיוון כהן


עוד בחדשות
bottom of page