top of page

השופט איתי הרמלין "הפקח הגזים בעדותו" וזיכה נאשם מתקיפהפקח עירייה הגזים בעדותו נגד אדם והאשים אותו כי תקף אותו לאחר שנתן לו דוח. בית המשפט החליט לזכות את האזרח וקבע כי עדותו היתה אמינה יותר.


על פי כתב האישום, המיוחס לתקיפת עובד ציבור וניסיון לפגוע ברכוש במזיד, הנאשם החנה את רכבו בחניית נכים. המתלונן - פקח חניה - רשם לו דוח בשל כך. עם חזרתו של הנאשם לרכבו הבחין בדו"ח הוא נסע במכוניתו, ופגש את הפקח, יצא מהמכונית, ניגש אליו באגרסיביות: "אתה נתת לי עכשיו דו"ח של 1,000 שקל?". 


בהמשך, הנאשם חטף בכוח מידו של הפקח את הטלפון שהחזיק, פגע בו, ולאחר מכן חזר למכוניתו כשהוא אוחז בטלפון הנייד של הפקח. לכאורה, הנאשם החל לנסוע מהמקום, אך עצר לרגע והשליך את הטלפון על מכונית סמוכה. 


בתגובה לכתב האישום, טען הנאשם, באמצעות הסנגוריה הציבורית, כי לא עקב בכוונה אחר הפקח אלא נתקל בו במקרה לאחר נסיעה קצרה. הוא הודה שיצא מהמכונית ושאל את הפקח מדוע נתן לו דו"ח, אך הכחיש את ההאשמה בתקיפת  הפקח. הנאשם טען כי הפקח החל לצלמו ולכן לקח ממנו את הטלפון.


הוא ציין, מיד לאחר שנכנס לרכבו כשהטלפון נלקח מהפקח ונסע לחניה סמוכה כדי הסתובב, הבין את טעותו. הניח את הטלפון על מכונית סמוכה, אמר לפקח שייקח אותו, והתנצל בפני הפקח ונסע.


במהלך החקירה הנגדית ציין הפקח כי אמנם מקובל שאדם יברר מדוע קיבל דו"ח, אבל לא כל דרך ביטוי היא לגיטימית. הפקח אימת שהנאשם פנה אליו בשאלה בעודו בתוך מכוניתו, מה שגרם לפקח לשלוף את הטלפון שלו כדי לצלם ובכך להגן על עצמו.


לטענתו, הביע חששו התעורר עקב התנהגותו אגרסיבית, ושלל כל טענה בדבר הערות גנאי כלפי הנהג. הוא לא זכר אם הנאשם ביקש ממנו שיפסיק לצלם. בנוסף, הוא גם לא זכר איך בדיוק הוא נפגע.


השופט (בצילום) איתי הרמלין קיבל את דבריו של הנאשם והגיע למסקנה שלא תקף את הפקח, והדגיש בהחלטתו כי נשאלת שאלה עניינית אם יש להרשיע את הנאשם בגין עבירה של תקיפת עובד ציבור על כך שהוציא מתוך ידו של הפקח את הטלפון ללא מגע פיזי.


השופט הסביר, שמבחינה פיזיקלית משיכת טלפון מתוך כף יד האוחזת בו מפעילה כוח על כף היד המתחככת במכשיר הטלפון בעת משיכתו. מכאן שמשיכת הטלפון נכנסת לגדרי הגדרתה הרחבה של עבירת התקיפה, אך מבחינת טיב העבירה - היא קלת ערך כיוון שהכוח שהופעל על הפקח היה אפסי.


השופט הרמלין סבר כי מדובר באירוע טריוויאלי באופיו, ולגבי הטענה לגרימת נזק לטלפון הוסיף כי הדבר לא הוכח כלל, ואמר במסגרת עדות מול עדות בלבד, הפקח הגזים בעדותו.

 

 

 

Comments


bottom of page