top of page

באמצע הלילה: בית המשפט העליון דחה עתירה ראשונה נגד המאמץ המלחמתי בעזה


ביום ראשון בלילה, ארגון ״רופאים למען זכויות אדם״ הגיש עתירה לאחר חצות הלילה, ובו הוא טוען כי בית חולים "אל קודס" בעזה פנה לארגון בטענה כי צה"ל הודיע לבית החולים כי עליו להתפנות מיידית מאזרחים בגלל כוונת צה״ל לפעילות צבאית באזור בית החולים. הארגון טען ל"היעדר אפשרות פינוי בבית החולים המטפל במונשמים, פגים, ובמאות חולים ופצועים". לעתירה לא קדם הליך של מיצוי הליכים כלשהו מול הצבא או הממשלה. לא הוגש תצהיר ואף לא הובאה ראיה כלשהי. עתירה עמומה על בסיס כי ״כך אמרו לנו בבית החולים״.


השופט התורן לא דחה את העתירה על הסף ולכן העתירה עברה לדיון של שלושה שופטים – דפנה ברק ארז, חאלד כבוב ורות רונן. בית המשפט העליון דחה את העתירה שהגיש הארגון בטענה כי "נעדרה מתחילתה תשתית עובדתית מינימלית, וכי היא אינה יכולה להוות תחליף להתנהלות על פי כללי הדיון הבסיסיים". אולם, הוסיפו כי לא יינתן צו להוצאות בגין עתירה זו.

מומחי משפט ביקרו את התנהלות דבל"א בהליך ואת העובדה כי בית המשפט לא פסק הוצאות. בנוסף היו שתהו מדוע הארגון משמש צינור לגורמים בעזה לעתור לבית המשפט העליון או מדוע בית המשפט העליון נותן פתח לעתירות תוך כדי לחימה ללא ביסוס ראייתי בסיסי ובכלל האם ראוי שבית המשפט יתערב בשיקולים צבאיים.


כך למשל, ד"ר יעקב בן שמש ציין כי אומנם "העתירה נדחתה על הסף, אבל לא לפני שראש ענף הדין הבינלאומי בפרקליטות הצבאית, בכבודו ובעצמו, כתב מכתב, באישון לילה, ובו הוא אומר כי עצם האזהרה אינה מעידה בהכרח על כוונה לתקוף, וכי "נכון לעת הזו אין כוונה לתקוף את בית החולים אל-קודס בעיר עזה". ד"ר בן שמש תהה על תגובת ראש ענף דבל"א, ושאל האם זה ראוי שצה"ל מיוזמתו יציין כי הוא לא מתכוון לתקוף יעדים של אויב.


בעקבות העתירה פנה יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, לשופט פוגלמן וכתב לו: "הסיטואציה בה עותרים, תוך כדי לחימה, מטרידים את בית המשפט ואת הצבא בעתירות שלא עומדות בתנאי הסף הבסיסיים ביותר, חייבת להיות מלווה בהטלת הוצאות כבדות. למרות שעינינו עוד לא יבשו מדמעות, ומשפחות השכול והנופלים עודם מתאבלים על יקיריהם, הוגשה עתירה אשר מבקשת לקשור את ידיו של צבא ההגנה לישראל, בבואו להגן על תושבי מדינת ישראל. עתירות בנושא המלחמה שמוגשות בניגוד לכללים יש לדחות על הסף, פן יטריחו את מערכות השלטון, שיצטרכו להתמודד עם עתירות מן הסוג הזה, בזמן שאויבינו מזנבים בנו מצפון ומדרום".


בארגון "רופאים לזכויות אדם" טוענים מנגד כי "לאחר שנמסר לבית החולים אל-קודס על כי בתי החולים להתפנות מיידית, הגשנו עתירה בהולה לבג"ץ, בה התרענו על היעדר אפשרות פינוי בבית החולים המטפל במונשמים, פגים, ובמאות חולים ופצועים. בתגובתה, עדכנה המדינה שבעת הזו אין בכוונתה להפציץ את בית החולים. אנו שבים ומתריעים מפני פגיעה בחפים מפשע בעת לחימה, הפרת המשפט הבינלאומי, ופגיעה במתקני רפואה וצוותים רפואיים, ושבים ומפצירים לנהוג על פי החוק וצו האנושיות".


עוד בחדשות:


Comments


bottom of page