top of page

השופט אלכס שטיין: השופטת תמר בר-אשר גרמה לעיוות דין המצדיק התערבותו של בית המשפט העליון


בתפנית משמעותית, קבע שופט בית המשפט העליון, אלכס שטיין כי שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים, תמר בר אשר, גרמה לעיוות דין המצדיק התערבות בית המשפט העליון בגלגול שלישי. דבריו של השופט שטיין מגיעים לאחר ששופט בית משפט השלום בירושלים, גד ארנברג, התיר לביטוח הלאומי לתקן תביעה מבלי שניתנת ההזדמנות הנדרשת לצד שכנגד להגיב.


התיק המדובר נסוב סביב תביעת פיצויים שהגיש הביטוח הלאומי נגד מתי אמזלג וחברת הביטוח הראל בעקבות תאונת דרכים. השופטת בר אשר קיבלה את ערעור חברת הביטוח הראל מבלי שנתנה לביטוח הלאומי הזדמנות להתייחס אליו. החלטה זו עוררה ערעור של הביטוח הלאומי, אשר התקבל לאחר מכן על ידי השופט שטיין.


השופט שטיין, עם עיון בתיק, קבע כי החלטת השופטת בר אשר היו שגויים. הוא מדגיש כי תקנות סדר הדין האזרחי קובעות בבירור כי על ערכאת הערעור לשקול את החומר שבפניה, לרבות תשובת המשיב בכתב. השופט שטיין טוען כי בית המשפט המחוזי הכריע בערעור ללא החומר הדרוש ומבלי שהעניק למבקש את זכותו להליך הוגן. עיוות חוק זה, לפי השופט שטיין, מצדיק את התערבותו של בית המשפט העליון בגלגול שלישי.


כתוצאה מכך, יוחזר התיק למחוזי וקבע שיש לדון בו בפני שופט אחר, אשר ידון בביטוח הלאומי ויקבל החלטה אם לקבל את הערעור לתיקון התביעה. כמו כן, השופט שטיין חייב את מתי אמזלג ואת חברת הביטוח הראל בהוצאות בסך 5,000 שקל.


עוד בחדשות:


Comments


bottom of page