top of page

הפטר לרואה חשבון שחייב מיליוני שקלים בגלל קריסת העסקבית משפט השלום בתל אביב העניק לאחרונה הפטר מחובות של מיליוני שקלים לשותף לשעבר במשרד רואי חשבון גדול שנקלע לקשיים כלכליים. לטענת הנאמן במהלך ההליך כי החייב התעשר בשמונה מיליון שקלים בטרם הכריז על חדלות פירעון, קבע השופט (בצילום) ליאור גלברד כי ההפטר מהחוב מותנה בשיתוף הפעולה של איתור הכספים ובחזרתם.

 

החייב פנה לבית המשפט עקב חובות של כ-2.8 מיליון ש"ח וחוב נוסף של כ-4.4 מיליון ש"ח לרשות המסים, שטרם הוכרע. הוא מייחס את מצוקותיו הכלכליות לסגירת העסק של אשתו. כחלק מההליך המשפטי נתפסו נכסים בהיקף כולל של כ-2.3 מיליון שקל, מתוכם כמיליון שקל שנגזרו מכספי פרישתו שקיבל ממשרד רואי החשבון בו החזיק בשותפות.

 

החייב, שהוכר רשמית ב-2022 על ידי הביטוח הלאומי כבעל אובדן כושר עבודה מוחלט, עתר לשחרור וביקש החזר של כחצי מיליון שקל מכספי הפרישה שמומשו. בהתייחס לגורמים כמו גילו, נכותו, יוקר המחיה בישראל והודעת בעל הדירה שלו כי בכוונתו להעלות את שכר הדירה. 

 

מנגד, הנאמן טען נגד החזרת הכספים, וטען במקום זאת, להמשיך במרדף אחר שמונה מיליון שקלים נוספים שקיבל החייב עם פרישתו מהפירמה להסדר כיסוי מלא של חובותיו. הנאמן טען כי מיליון השקלים שכבר נגבו מייצגים רק חלק קטן מסך כספי הפרישה שקיבל החייב, והדגיש את הצורך בשיתוף פעולה מצדו בהמשך מימוש הנכסים. כמו כן, הדגיש הנאמן את חשיבות ההכרעה בתביעת החוב של רשות המסים כתנאי לכל ההפטר.

 

בתגובה, טען החייב כי היה ברור וגלוי מול הנאמן והבהיר כי השתמש בכספי הפרישה להסדרת חובות לנושים שונים, כמו בנקים, רשויות מס הכנסה, תשלומי מזונות, הוצאות משפט, וכן, הוצאות המחיה השוטפות שלו.

 

בתחילה, דחה השופט גלברד את בקשת החייב לקבל בחזרה את כספי הפרישה שכבר חולטו. הוא הבהיר כי על פי הפסיקה, התשלומים מקופת הנשייה לחייבים שמורים לצורך רפואי ספציפי ולא אילוצים של קושי כלכלי.

 

כמו כן, התקבלה עמדת הנאמן על כנה, המדגישה את חוסר הוודאות סביב השימוש במלוא כספי הפרישה. אי בהירות זו הביאה בסופו של דבר לדחיית בקשת החייב והדגישה את התנאי המוקדם לשיתוף פעולה מלא שלו בחשיפת כספי הפנסיה כתנאי מוקדם לכל הפטר.

 

השופט קבע כי "מקובלת עליי עמדת הנאמן שיש קושי מהותי בכך שהיחיד לא נתן הסברים מלאים לעניין השימוש בכספי הפרישה ששולמו לו טרם פתיחת ההליך לרבות אסמכתאות מתאימות. הסבריו של היחיד שלא עלה בידיו לאתר אסמכתאות מפאת חלוף הזמן, בהיעדר פירוט לעניין המאמצים בעניין זה לאתר את המידע, אינם מניחים את הדעת. כך בהינתן הסכומים הגדולים שבהם מדובר ולמועדי התשלומים לפי הסכם הפרישה (תשלומים שלפי ההסכם אמורים היו להיות משולמים בין יולי 2016 לבין יוני 2018). לא מדובר בפרק זמן משמעותי שמאפשר לקבל את הסבריו הדלים של היחיד, שגם לא הציג ראיות לניסיונות שנעשו לדבריו לאיתור תיעוד לשימוש בכספים, כאמור. די בכך כדי להוביל לדחיית הבקשה".

 

בפסק הדין צוין כי החייב משתכר כיום בכעשרת אלפים שקלים מדי חודש בשילוב של קצבאות נכות ועבודה חלקית. זאת ועוד, צוין כי בהגיעו לגיל פרישה יזכה בקצבת אזרח ותיק. לאור נסיבות אלה, ראה בית המשפט כי לא מוצדק להקצות כספים מקופת הנשייה לצורך "לחיות בכבוד".

 

בסופו של דבר, השופט קבע כי בשל מצבו הרפואי המורכב של החייב וגילו המתקדם, יינתן הפטר מיידי. עם זאת, הפטר זה יהיה מותנה, כאמור, בהמשך שיתוף הפעולה של החייב בהליך מימוש הנכסים.

Comentarios


bottom of page