top of page

מאסר לבעל מסעדת "שניצל טעמים" על העסקת עובדים פלסטינים ללא היתר"עת בואי לגזור עונשו של מלין מסיע ומעסיק שוהים בלתי חוקיים, מאזין אני לקולות רחוקים נחלשים של החטופים במנהרות עזה המבקשים לשוב מעבר לגדר לצדה של ישראל", כתב השופט אריה דורני.


אין חיסכון בהעסקה ללא היתר כדין של שוהים בלתי חוקיים. ההיפך, יש בכך סיכוי להפסד כלכלי וסיכון גבוה של השלכות משפטיות. מחסור בכוח אדם מביא לא מעט מהמעסיקים בארץ לחפש עובדים במחיר של עבירה על החוק. כאשר חלק מאותם מעבידים, מעסיקים עובדים מהרשות הפלסטינית כפתרון זול ובאופן לא חוקי.


פרקליטות המדינה הגישה לאחרונה לבית המשפט השלום בבאר-שבע כתב אישום נגד עלי אלעטאוונה, בגין העסקת שישה שוהים בלתי חוקיים, בבית העסק "שניצל טעמים" באזור התעשייה ב"חורה", תמורת 170 ₪ לכל יום עבודה. 


המאשימה אמרה כי, הערכים המוגנים נפגעו כתוצאה מביצוע העבירה, הגנה על חייו ושלמות גופו של אדם, הגנה על בטחון הציבור מפני הסיכון הנובע מחדירתם של שוהים בלתי חוקיים לתוך שטחה הריבוני של מדינת ישראל, והוסיפה "זאת בשים לב לכך שמדובר בהעסקה של שישה שוהים בלתי חוקיים".


בנוסף, הפנתה המדינה לעברו הפלילי של הנאשם אשר כולל עבירת איומים, בגינה נדון למאסר וקנס כספי. והוסיפה כי היא ממליצה על "הטלת ענישה מרתיעה ולא ענישה טיפולית.


עוד צויין כי, הנאשם ביצע את העבירות ופעל מתוך מחשבה על צרכיו האישיים בלבד, והוא אינו זכאי להקלה עונשית ואף הומלץ על ענישה הרתעתית.


מנגד ב"כ הנאשם טענה כי "מתחם העונש ההולם לעבירות בהן הורשע הנאשם, צריך לנוע בין חודש מאסר בעבודות שירות  ועד 6 חודשים ויש למקמו בתחתית המתחם, בשונה מבקשת המאשימה".


במהלך הדיון ציין השופט אריה דורני כי "אין צורך להיות מומחה בביטחון על מנת להבין, כי לשהייה בלתי חוקית אוסף מגרעות: ראשית – היא הפרת החוק, וזו רעה חולה, ולא זו בלבד, אלא יש בה פוטנציאל ברור לסיכון בטחוני, והיו דברים מעולם".


עוד הדגיש השופט "יש לזכור תכלית החוק, כאשר בשעה זו ממש, עדיין כל דמי אחינו בקולם הנחלש זועקים מן האדמה. המלחמה בעיצומה. האינטרס הציבורי גדל פי כמה מקודמו. לנורמה הפלילית יש משקלים זמן ומקום. לפנינו היום הרתעת הרבים בדיוק במקום שלא הייתה שכזו. יותר מאי פעם נדרשת הרתעה מכינה מוקדמת, לפני שהשערים ייפתחו בשנית עם שוך הקרבות".


משכך ובהתחשב בשיקולים, השופט דורני גזר על הנאשם עונש של 6 חודשי מאסר בפועל וקנס של 8,000 שקלים על שהעסיק שישה שוהים בלתי חוקיים, בבית העסק "שניצל טעמים" תמורת 170 ₪ לכל יום עבודה. 
Комментарии


bottom of page