top of page

חלום הדרכון מתרחק: חברה לאזרחות פורטוגזית מבקשת להגיע להסדר חובמי מאיתנו שמחזיק בדרכון אירופי, ממזרח או ממערב אירופה, יאמר "תמיד טוב שיהיה", "אם תהיה מלחמה נוכל לטוס מפה".


חברת מרכז ישראל פורטוגל, המתמחה בשירותים לרכישת אזרחות פורטוגלית, הגישה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לקבל אישור לכינוס אסיפות נושים להשלמת הסדר חוב. החברה מטפלת כיום ב-33,000 לקוחות. לדבריה,  בקשות האזרחות שלהם בשלבים מתקדמים לקראת החלטת הרשויות בפורטוגל.


למרות שהחברה צופה תהליך ארוך שלמספר שנים להשלמתו, מאחר שפורטוגל באיחוד האירופי אזרחות שלה מעניקה את כל הזכויות הנלוות בתוך האיחוד, הכוללת תושבות, תעסוקה והזדמנויות לימודיות.


בשנת 2022, ממשלת פורטוגל שינתה בפתאומיות את מדיניות האזרחות שלה בנוגע לצאצאי האוכלוסייה היהודית במדינה, בעקבות חששות לגבי אי-סדרים לכאורה בתוך הקהילה היהודית המקומית האחראית להנפקת תעודות של מוצא יהודי. חשדות אלה הופרכו לאחר מכן.


כתוצאה מכך, החברה לא הצליחה לגייס לקוחות חדשים, וכתוצאה מכך אין לה פעילות עתידית ואין לה מקורות הכנסה. החברה טוענת כי נושיה היחידים הם בעליה, גיא יוגב ואברהם סייג, שהזרימו לחברה 1.1 מיליון שקל.


החברה מציינת כי עליה להישאר פעילה למשך שלוש שנים נוספות כדי להשלים את הטיפול בלקוחות קיימים, ולם כך היא זקוקה ל- 2.7 מיליון שקל. החברה מציעה לגבות מהלקוחות הנוכחיים שכר טרחה נוסף, אשר ינוע בין 900 ל-2,000 שקל, תלוי במספר הלקוחות המוכנים להשתתף בהסדר.


כעת החברה ממתינה לאישור והחלטה של השופטת איריס לושי-עבודי.

Comments


bottom of page