top of page

צילם אתרים בירושלים וייחל לכך שישלחו טילים מעזה, השופטת זכותו לקוות שכך יהיהבפני שופטת בית משפט שלום נדונה בקשה למעצרו של חשוד, שלפי הנטען, במהלך מבצע צבאי צילם בשידור חי אתרים בירושלים, וייחל לכך שישלחו טילים מעזה. בהחלטתה המורה על שחרורו של החשוד ללא תנאים, ציינה השופטת כך: "את עניין הטילים פרסם הג'יהאד האיסלאמי וזכותו של אדם לקוות שכך יהיה גם אם חבל".


בתלונות שהתקבלו בנציבות הלינו המתלוננים על דבריה של השופטת במסגרת ההחלטה, נטען כי היה על השופטת להיזהר בדבריה, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בימים רגישים שבהם נופלים טילים על אזרחי ישראל, שכן דבריה נותנים לגיטימציה לקריאות לרצוח יהודים.


בתגובתה מסרה השופטת, כי התלונה נסובה על תוכנה של החלטה שיפוטית שאינה נתונה לביקורתו של הנציב, ועל כן אין לבררה. בהחלטתו קבע הנציב, כי תלונה שעניינה בהתבטאות שופט במסגרת החלטה שיפוטית נכללת בגדר "התנהגות שופט במסגרת מילוי תפקידו כשופט" ועל כן בסמכותו של הנציב לבררה.


הנציב, שב והזכיר כי על בית המשפט להקפיד על התבטאות ראויה במסגרת החלטות ופסקי דין היוצאים תחת ידו, ולהימנע מהתבטאויות פוגעניות, מיותרות ובלתי רלוונטיות. שכן, שימוש במילים מיותרות שעלולות לפגוע ברגשותיו של הציבור או אף חלק ממנו עלול לגרום נזק לדימויה של מערכת המשפט.


הנציב הטעים, כי דבריה של השופטת בדבר זכותו של אדם לקוות שיישלחו טילים מעזה, וזאת בפרט בעת קיומה של מערכה צבאית, מעוררת אי נוחות, בלשון המעטה. אמירה זו יכולה להתפרש באופן מוטעה, יש לומר, כמתן לגיטימציה להתבטאות שיש בה משום תמיכה בפעילות עוינת מצד האויב כלפי מדינת ישראל ואזרחיה. התלונה נמצאה מוצדקת.

Comments


bottom of page