top of page

להט"ב: שלח תמונה של איבר מינו באמצעות אתר "גריינדר" ונתבע בעשרות אלפי שקליםבתביעה שהתגלגלה לאחרונה במסדרונות בית המשפט בירושלים, התגלתה שורה של תקריות מטרידות, שהיוו בסיס לתביעה כספית בסך 36,400 שקל נגד מטריד בפלטפורמת ההיכרויות "גריינדר", הנהוגה בשימוש נרחב בתוך קהילת הלהט"ב.


התובע, הבהיר במפורש בפרופיל שלו כי תמונות של איברי המין לא רצויות אצלו, והציג לרשם יגאל ברק-עופר ראיות משכנעות, לרבות צילומי מסך, כדי לחזק את תביעתו.


הנתבע, פעל באפליקצייה תחת שם משתמש "סקס עם צעירים", נמצא כי הטריד את התובע באמצעות שליחת תמונות גרפיות לא רצויות של אברי מין ובליווי הטקסט "היי סקסי".


חרף הפצרות מרובות מצד התובע לחדול מהתנהגות זו, המשיך הנתבע בהתנהגותו הפסולה מיום 26.10.2022 ועד ליום 12.11.2022.


הרשם ברק-עופר קבע כי פעולות אלו מהוות הטרדה מינית, והדגיש את העובדה שהפלטפורמות הדיגיטליות אינן פטורות מתקנות האוסרות על התנהגות מגונה.


סוף דבר:

נקבע כי שכר טרחתו של התובע יעמוד על סך של 20,000 ₪. לפסק דין זה יש משמעות במאבק המתמשך נגד הטרדות מקוונות, המשרת את זכויותיהם וכבודם של יחידים ולא רק בקהילת הלהט"ב.


מעבר למתן מידה של צדק לתובע, פסיקה זו משדרת מסר רב עוצמה לפיו אנשים העוסקים בהטרדה מקוונת יתמודדו עם השלכות על מעשיהם.Comentários


bottom of page