top of page

טען שנתן הלוואה בביטקוין בשווי 7 מיליון שקל: "לא הוכיח כי העמיד הלוואה"השופט רונן אילן דחה את תביעת המיליונים של יהודה גואטה, לשעבר הבעלים של רשת הסופרים סופר יודה - הערעור של גואטה לבית המשפט נדחה "לא הציג ראיות מתאימות".


הערעור הוגש בתגובה לדחיית תביעת החוב של גואטה בסך למעלה מ-7 מיליון שקל. בית המשפט קבע שגואטה לא סיפק ראיות מספיקות להוכחת קיומה של ההלוואה.


גואטה, לשעבר בעל השליטה בסופר יודה וכיום אחד מבעלי מסעדת מיטוס, טען כי בסוף 2019 הוא הלווה 150 מטבעות ביטקוין ליחזקאל בדור, החייב. לדברי גואטה, בדור הסכים להחזיר את סכום ההלוואה יחד עם 20% נוספים, בסך 180 מטבעות ביטקוין.


עם זאת, הסכם נוסף בין הצדדים בתחילת 2020 שינה את תנאי ההלוואה. הוחלט שגואטה ייקח על עצמו את הזכויות בדירת יחזקאל בדור ואשתו כבטוחה להחזר ההלוואה. הסכם זה תועד, כאשר בדור אישר את חובו לגואטה בסך 2.1 מיליון דולר והסכים לפרוע אותו עד סוף ינואר 2020. בנוסף, בדור חתם על שטר חוב בסך 7.35 מיליון שקל, ועל הדירה הונחה הערת אזהרה.


השופט: ״במצב זה, לא מצאתי שנפלה טעות בהכרעה ובהחלטת הנאמן שלפיה לא הוכיח המערער כי העמיד הלוואה ליחיד – לא בהיקף של 150 ביטקוין ולא בכלל, אני דוחה את הערעור, המערער יישא בהוצאות הנאמן בגין הגשת הערעור סך של 6000 שקל".


גואטה, שמע את פסק הדין, ואמר כי בכוונתו לערער על פסק הדין.

Comments


bottom of page