top of page

הונאת מאות המיליונים בתחום המיחזור: החשוד המרכזי בעלי חברת המשקאות BLUענאן שמשום, הבעלים של חברת BLU Beverage, הוא החשוד העיקרי בפרשת הונאה שזעזעה את תעשיית המיחזור. מרכז הפרשה המורכבת והסבוכה הכוללת האשמות של הונאה, זיוף, עבירות מס, הלבנת הון ופשעים כלכליים אחרים, גרמו לפי הדיווחים להפסדים כספיים ניכרים למדינה בהיקף של כ-335 מיליון שקל.


שמשום נעצר בדצמבר, יחד עם עובדת בחברה שלו ובעלי חברות נוספות לאיסוף ומיחזור בקבוקים ששיתפו עמו פעולה. שמו של שמשום היה אסור בפרסום לאחר שערער למחוזי ולאחר מכן לעליון על ההחלטה לפרסם את שמו. שופט בית במשפט העליון (בצילום) יוסף אלרון, קבע כי לא קיים חשש לנזק שייגרם לשמשום החורג מגדר הרגיל באם יותר פרסום שמו ודחה את בקשתו של החשוד המרכזי בפרשה וביטל את צו איסור הפרסום. 


עוד אמר השופט אלרון שהעבירות בהן סומסום חשוד בהיקף מאות מיליוני שקלים משליכות באופן ישיר על כספי ציבור, ולכן פרסום שמו הוא בעל חשיבות ציבורית.


החקירה מתמקדת בחשדות לפיהם חברת BLU Beverage, הגישה דיווחים כוזבים למשרד להגנת הסביבה לגבי כמות מכלי המשקה שנאספו ונשלחו למיחזור. מטרת הדיווחים הכוזבים הללו לכאורה הייתה להתחמק מקנסות שהוטלו על פי חוק הפיקדון. החקירה העלתה שימוש בשיטות מתוחכמות של הונאה, לרבות חשבוניות פיקטיביות, מסמכים מזויפים ויצירת מצג שווא של איסוף מכלי המשקה.


היבט מסקרן אחד בפרשה הוא מעורבותה לכאורה של משפחת פשע בולטת מצפון הארץ, המזוהה עם החברה הערבית. בעוד שצוות החקירה הדגיש חשד כללי למעורבות ארגון הפשע בפעילות הונאה אלו, אין ייחוס ישיר לקשר של שמשום לקבוצת הפשיעה. שמשום המיוצג על ידי עו"ד אבי וינרוט, ביקש למנוע את פרסום שמו, בטענה לפגיעה פוטנציאלית בעסק שלו.

השופט אלרון הדגיש בהחלטתו כי הודעת המשטרה התייחסה ל"חשד כללי בלבד למעורבותו של ארגון פשיעה במעשי המרמה, ולא ייחסה למבקש עצמו קשר לארגון פשיעה"


במהלך החודש האחרון, צוות החקירה גבה עדויות ממספר רב של מעורבים בפרשה, לרבות חשודים וגורמים נוספים. החקירה צפויה להתרחב עוד יותר, ולכלול לקוחות נוספים של חברות האיסוף, שעשויות לכלול חברות מוכרות בתעשיית המשקאות.


חוקרי מכס ומע"מ המופקדים על החקירה הבטיחו לרדוף אחרי כל המעורבים, מה שמצביע על נחישות והתמדה לחשוף את כל המעורבים בפרשה.


Commentaires


bottom of page