top of page

בכיר קרן הון-סיכון גדולה מואשם בעבירות מין, שמו יפורסם בעוד שבועשמו של מנהל בולט בקרן הון-סיכון גדולה, המואשם בעבירות מין, יפורסם בעוד שבוע. שופט בית המשפט העליון חאלד כבוב דחה את ערעורו של האיש על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז להתיר את פרסום שמו. השופט כבוב הדגיש את חשיבות הדיון הציבורי וקבע כי אין צורך להעריך את עוצמת הראיות בשלב זה של ההליך.

 

הנאשם מחזיק בתפקיד בכיר ומנהל השקעות בקרן ההון סיכון, המעסיקה כ-250 עובדים. הקרן, הידועה בהשקעותיה הנעות בין מיליארד עד שני מיליארד שקל בשנה, נותנת מענה לכמעט 200,000 משקיעים מ-90 מדינות שונות. כמו כן, הנאשם מכהן כדירקטור של כעשר חברות, ישראליות , בשווי כולל של כ-7 מיליארד שקל.

 

הגבר נעצר בדצמבר 2020 בחשד לעבירות מין נגד שתי מתלוננות. תחילה אסר בית משפט השלום בפתח תקווה את פרסום שמו בשל ראיות חלשות נגדו. צו בית משפט זה נותר בעינו למרות שהראיות התחזקו עם הזמן, והובילו בסופו של דבר להגשת כתב אישום באוקטובר של השנה שלאחר מכן.

 

הנאשם, על פי החשד, פגש נשים באמצעות אפליקציית ההיכרויות "טינדר" וכעת מואשם בביצוע מעשי אינוס ומעשי סדום בשלוש נשים שונות בין השנים 2017 ל-2020. עורכי הדין של הנאשם ביקשו את המשך איסור הפרסום, בטענה כי פרסום שמו, במיוחד בשלב זה, עלול לגרום לאובדן ערך משמעותי למשקיעי הקרן בארץ ובחו"ל.


בינואר 2021 הגישה 'תכנית הצינור', המופקת על ידי חברת רשת מדיה בע"מ, וכן כתב התכנית, בר שם אור, בקשה לביטול צו איסור הפרסום, בה נטען כי ארבע נשים פנו למערכת התכנית ודיווחו על עבירות מין שביצע בהן המערער.


לגבי נאשמים, השופט כבוב הבהיר כי שמותיהם מקבלים איסור פרסום רק בנסיבות חריגות. עוד נקבע בפסק הדין, כי למען המדיניות השיפוטית, עוצמת הראיות אינה צריכה להוות תנאי מוקדם לפרסום שמו של צד נאשם, להבדיל מחשוד. הדרישה של הנאשם הנוכחי לבחון את הראיות בשלב זה אינה מבוססת על הדין הפלילי ואינה הגיונית. השופט כבוב הדגיש כי המחוקק לא התכוון שבדיקה כזו תתקיים, וכל קביעה אחרת תכביד את ההליך המשפטי.

 

השופט כבוב אף דחה את הטענה כי יש להטיל איסור פרסום על עבירות מין, וטען כי דווקא במקרים כאלה קיים אינטרס ציבורי בחשיפת זהות הנאשם. זה משמש כגורם מרתיע ומעודד תלונות נוספות. בעניינו של הנאשם הנוכחי, נטען כי פרסום שמו באינטרנט גרם למתלוננת השנייה להגיש את תלונת".

 

השופט: "בשל סמיכות הזמנים למועד פקיעת הצו, הנני מורה על הארכת צו איסור הפרסום בשבוע ימים, עד ליום 7.02.2024"


את הנאשם ייצגו עורכי הדין אביגדור פלדמןיגאל דותן וחיים יצחקי.bottom of page