top of page

המחוזי גזר 12.5 שנות מאסר על נתנאל בנימין, הנאשם המרכזי בפרשת הלינץ' באזרח ערביבית המשפט המחוזי בתל אביב גזר 12.5 שנות מאסר על נתנאל בנימין, תושב בת ים בן 27, בגין מעורבותו בלינץ' באזרח ערבי במהלך מבצע שומר חומות. בנימין חויב גם לפצות את קורבנו ב-100 אלף שקלים.


במהלך מבצע "שומא חומות" תקף המון מתפרעים עסקים בבעלות ערבית, בזזו והשחיתו מסעדות, וניסו לבצע לינץ' בצעיר ערבי, סעיד מוסא, סמוך לטיילת בבת ים. כתוצאה ממעשי התוקפים נגרמו למוסא פציעות קשות, בהן שברים באפו, בארובות העיניים ובשיניים וכן חתכים עמוקים בפניו ובראשו ושטפי דם.


הפרקליטות ביקשה לגזור על בנימין מעל 20 שנות מאסר בשל חומרת העבירה. עם זאת, השופטים התחשבו בכך שבנימין לא השתמש באמצעים פוגעניים וראה בתקיפה כבלתי מתוכננת. בסופו של דבר השופטים גזרו עליו 12.5 שנות מאסר, בהתחשב בנסיבות הכוללות של המקרה.


עוד ציינו השופטים "לא יכול להיות ספק שהמקרה שלפנינו, על נסיבותיו הכוללות, מצוי ברף חומרה גבוה. העובדות פורטו בהרחבה בהכרעת הדין ועולה מהן תמונה קשה ומטלטלת. אירוע שבו מותקף אזרח ערבי-ישראלי תמים על ידי המון מתפרע של יהודים כדי לעשות בו שפטים רק משום היותו ערבי – ראוי לכל גינוי ולהוקעה, תוך התייחסות עונשית רצינית ומרתיעה".


הסנגורים המייצגים את בנימין הביעו את חוסר שביעות מהחלטת בית המשפט, ובכוונתם לערער על פסק הדין ולבקש את ביטול הכרעת הדין, מתוך כוונה לזיכוי מלא של הנאשם.


לפי כתב האישום שהגישה פרקליטות מחוז תל אביב, בנימין פרסם בשנת 2021 שיחות בקבוצת וואסטאפ, שקורא לאחרים לתקוף עסקים בבעלות ערבים. ויחד עם עשרות פורעים הוא השתתף בהפרות סדר ב-12 במאי, אשר באותה השנה הגיעו לרחוב בן גוריון בעיר, שם ניפצו חלונות של בתי עסק, השחיתו מסעדה ובזזו אותה.


גזר הדין של נתנאל בנימין ל-12.5 שנות מאסר בגין מעורבותו בלינץ' ובתקיפה של אזרח ערבי בבת ים לצד פורעים אחרים, אשר השחיתו את המסעדה, תקף בנימין את סעיד מוסא, שעבר במקום עם מכוניתו, יחד עם עשרות פורעים אחרים.


הנאשם הכה את המתלונן בכ-10 מכות אגרוף בפניו, בעוד הוא שוכב על הקרקע ובעט בצווארו בעצמה. לאחר שעוברי אורח הגנו על מוסא, בנימין התרחק מהמקום, ולאחר מכן חזר שוב, בעט בראשו של מוסא וזרק על פניו בקבוק זכוכית.  


השופטים רביד, עודד מאור ושמואל מלמד הרשיעו את בנימין בכלל העבירות שיחסה לו הפרקליטות בכתב האישום. בהכרעת הדין כתבו השופטים: "האירוע שעליו נסוב כתב האישום הוא אירוע קשה, מדיר שנה, אירוע שנאה אלים שבמהלכו אזרח ערבי ישראלי אשר נקלע בנסיבות תמימות לאזור הטיילת בבת ים, מצא עצמו נאלץ להילחם על חייו למול המון זועם של אנשים שתקפו אותו באכזריות, אך ורק משום היותו ערבי".


עוד ציינו השופטים כי הסרטונים שתיעדו את המקרה בזמן אמת הם קשים לצפייה. העדויות ששמענו מעוברי אורח שנכחו במקום היו מצמררות.

Comentários


bottom of page
<