top of page

פס"ד רבני: "קיימה יחסים עם שדים" והפסידה כתובה של 18 מיליון שקלבפסק דין שקבע לאחרונה בית הדין הרבני בתל אביב - נדחתה תביעה של אישה חרדית לשעבר לכתובה בסך 18 מיליון שקל בתיק הגירושים שלה. לטענתה בעלה התעלל בה על רקע הצטרפותה לכת מיסטית המאמינה ברוחות ושדים.


בית הדין הרבני קבע כי מעשיו של בעלה חמורים אך מצא כי האישה אחראית לפירוק המשפחה בשל מעורבותה בכת מיסטית. הדיין רפאל זאב גלב קבע כי מעשיה הביאו לסיום הנישואין.


בני הזוג, חוזרים בתשובה, היו נשואים כ-25 שנה. במהלך נישואיהם, האישה פיתחה עניין במיסטיקה והצטרפה לכת שהאמינה ברוחות ובשדים. היא רכשה "כרטיסים מגנטיים עם כוח ואנרגיה" באלפי שקלים והניחה אותם מתחת למזרון שלה. בנוסף, היא השתתפה בסדנה בחו"ל והצטלמה מחובקת את מנהיג הכת.


בתגובה למעורבות אשתו בכת, ביקש הבעל עצה מרב שהציע לשרוף את המזרון שלה ואת הקלפים שכן הם נחשבים עבודה זרה.


הבעל הודה שהתנהגותו הייתה שגויה. אך טען כי פעל כתוצאה של מעשיה של אשתו אשר הרסה הנישואים ודרדרה אותם למצב שבו אין מנוס מגירושים. לטענתו, היא הפכה מאישה חרדית, המקפידה על קלה כבחמורה לאישה מתירנית המתחבקת עם זרים.


האישה הגישה תביעת גירושים והדגישה את ההתעללות שספגה מצד בעלה ששרף את חפציה, בגדים, פאות וספרים. היא טענה כי יש לחייב את בעלה לתת לה גט וביקשה פשרה כספית בסך 11.5 מיליון שקל.


הדיין גלב נימק כי על אף שמעשיו של הבעל היו חמורים, ומהראיות שהוצגו בפניו - עולה כי הגבר פעל מתוך רצון טוב להחזיר את אשתו לעולם החיים החרדי ולהשיב את השקט בנישואים.


הדיין הדגיש כי "לא מדובר כאן בשינוי קל, קוסמטי זה או אחר שחל באישה, שעד היום ניהלה אורח חיים חרדי ועתה עברה למסלול לייט דתי ולא חרדי, אלא מדובר על שינוי משמעותי בכל הליכותיה שלא עומד גם בקנה מידה דתי כלשהו בכלל".


עוד אמר,  גם אירוע שבו מתארת האישה כי היא מקיימת באופן תדיר יחסי אישות עם שדים, רוחות ומלאכים, דבר שנתפס בעיני הבעל מרגיז ובלתי נסבל. הדיין הגיע למסקנה שהתנהגותה של האישה היא הסיבה להתמוטטות הנישואים. אמנם תביעת הגירושים התקבלה, אך תביעתה לכתובה נדחתה.


סוף סיפור:

הדיין רפאל זאב גלב הביע תקווה שהאישה תשקול מחדש את דרכה החדשה עם ה"עם שדים, רוחות ומלאכים" ותשוב לחיק היהדות בהקדם.

Commentaires


bottom of page