top of page

עכשיו נזכרת? נדחתה תביעת מיליונים נגד גלי צה"ל ומשטרת ישראלבפסק דין שנקבע לאחרונה, דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה בסך מיליוני שקלים שהגישה השופטת לשעבר אתי כריף נגד גלי צה"ל, העיתונאית הדס שטייף, מומחה הסייבר יוליוס רוזנברג ומשטרת ישראל. התביעה, שהוגשה ביולי 2022, טענה כריף לפגיעה בפרטיות, רשלנות והפרת חובה חקוקה.


עם זאת, בית המשפט דחה את התביעה וחייב את כריף בהוצאות לנתבעים.


השופטת לשעבר אתי חריף נחקרה בחשד למתן שוחד וטובות הנאה מיניות לראש לשכת עורכי הדין, אפי נווה, על מנת להבטיח את מינויה לוועדה לבחירת שופטים. התיק נסגר על ידי המשנה לפרקליט המדינה מומי למברגר לאחר שלא הוכחו ראיות לשוחד, ובשל פריצת הטלפונים של נווה.


תביעתה של כריף, בגין פיצוי פגיעה בפרטיות, רשלנות והפרת חובה חקוקה, נדחתה על ידי השופט אליהו בכר מבית המשפט המחוזי בתל אביב. השופט קיבל את טענותיהם המקדמיות של הנתבעים וציין כי תביעתה של כריף חסרת בסיס.


בנוגע לפגיעה בפרטיות, קבע השופט כי קיימת התיישנות, ותביעתה של כריף הוגשה יותר משנתיים לאחר האירוע הנטען. הפריצה לטלפונים וחשיפת חומרים התרחשו בסוף 2018 או בתחילת 2019, בעוד שהתביעה של כריף הוגשה ביולי 2022.  


עוד מצא בית המשפט כי דין התביעה נגד משטרת ישראל להידחות על הסף – מחמת השתק. כריף טענה כי החקירה נפתחה שלא כדין בהתבסס על ראיות פסולות ודרשה פיצוי על הפסקת כהונתה כשופטת והפסד שכר. עם זאת, השופט ציין כי חריף הגיעה להסכם פרישה עם הפרקליטות, מה שהביא לביטול עבירה - השמדת ראיות.


עקב כך קבע בית המשפט כי כריף אינה יכולה לתבוע פיצויים בגין הפסדי שכר וכי הגשת התביעה שלה נעשתה בחוסר תום לב ותוך שימוש לרעה בהליכים משפטיים.


כרייף חוייבה בהוצאות משפט של 30 אלף שקל לנתבעים.

Comments


bottom of page