top of page

משרד האוצר והכנסת דורשים 3.7 מיליון שקל ממפלגת הבית היהודימשרד האוצר והכנסת הגישו תביעה של 3.7 מיליון שקל נגד מפלגת הבית היהודי, שהתמזגה עם מפלגת הציונות הדתית - בראשותה של חגית משה, סגנית ראש עיריית ירושלים. מפלגת הבית היהודי קיבלה הלוואה בסך 4.5 מיליון שקל מהכנסת בשנת 2019.


המפלגה החלה להחזיר את ההלוואה אך לא הצליחה להשלים את ההחזר לפני הבחירות לכנסת ה-24. למרות ניסיונות רבים לתקשר עם אנשי המפלגה.


בשנת 2019, מפלגת הבית היהודי, בראשותם של נפתלי בנט ואיילת שקד, השיגה הלוואה של 4.5 מיליון שקל מהכנסת. ההלוואה נפרעה תחילה מהמימון השוטף של המפלגה, ועד תום כהונת הכנסת ה-23 באפריל 2021, הוחזרו 1.3 מיליון שקל. אולם מאחר שהמפלגה לא התמודדה בבחירות לכנסת ה-24, לא יכלו להמשיך ולהחזיר את ההלוואה כבעבר.


הניסיונות הכושלים לגבות את החוב

האוצר והכנסת אומרים, כי בחודש מרץ 2021 שלח החשב של הכנסת דאז, חיים אבידור, מכתב לחגית משה בבקשה לפירעון מיידי של החוב. משה לא השיבה. בשנים 2021-2022 קיימו נציגים מהכנסת ומהמפלגה ישיבות בעניין סוגיית החוב. מנכ"ל המפלגה, יגאל דנינו, הציע למפלגת הבית היהודי למכור נכסי נדל"ן להסדרת החוב, אך לא ננקטו צעדים בעניין זה.


בדצמבר 2022 שלח אבידור מכתב נוסף לחגית משה, אך שוב לא נמסרה תגובה. בהמשך, במאי 2023 שלחה הפרקליטות מכתב התראה לכתובתה הרשומה של המפלגה, אשר חזר משום ש"הנמען אינו ידוע במען", ואילו מכתב למשה לא זכה למענה.


בספטמבר השנה, בעקבות פרסומים על איחוד בין הציונות הדתית לבין הבית היהודי, שלח החשב הנוכחי של הכנסת, אליסף אלעזר, מכתבים לסמוטריץ' ולמשה - אך החוב לא נפרע.


התביעה הונחה על שולחנו של השופט הבכיר יעקב שפסר מבית המשפט המחוזי מרכז.

Comments


bottom of page