top of page

השופטת ז'יטנצקי: סרבן גט ישלם לאשתו 178 אלף שקלמאת: שלמה בוצ'צ'ו,

בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב קבע לאחרונה הטלת סנקציות עונש מאסר, ומתן פיצוי כספי משמעותי לאישה שבעלה סירב לתת לה גט. החלטת בית המשפט באה לאחר 20 שנה.


בני הזוג התחתנו ב- 1977. עם זאת, בשנת 2001, מערכת היחסים ביניהם הידרדרה, מה שהוביל את האישה להגיש תביעות גירושים ורכוש. למרות מאמציה, סירב הבעל בתוקף להתגרש, בטענה שהוא יישאר נשוי לה "עד הקבר".


עם המאבק המשפטי, נקבע כי מחצית מהפנסיה של הבעל תהיה של אשתו, אך היא תהיה זכאית לה רק עם הגירושים. למרות חלוף השנים, האישה לא המשיכה בהליך הגירושים, וציינה את חששה מפני בעלה. רק ב-2019 אזרה אומץ והגישה תביעה נוספת לגירושים.


הבעל, לאורך כל ההליך המשפטי, התמיד בסירובו, תוך הערות גנאי והאשים את אשתו בבגידה ובגניבה. בתגובה, הטיל בית הדין הרבני סנקציות על הבעל, כמו איסור יציאה מהארץ ומניעה מלקבל דרכון. עם זאת, רק לאחר שהושת עליו בנובמבר 2021 עונש מאסר הסכים להעניק לאישה גט.


בפסיקתה הדגישה השופטת אסתר ז'יטניצקי רקובר כי "בין בני זוג קיימת חובת זהירות מושגית המחייבת כל אחד מבני הזוג לנהוג בכבוד ובהגינות כלפי הצד השני. השארת בן הזוג במסגרת כובלת וחונקת בנישואין של חסרי תוכן ממשי, הינה התנהלות שאינה התנהלות סבירה. סרבנותו של צד לשחרר את בן הזוג מחיי הנישואין תחשב כפגיעה בחירותו וביכולתו לנהל את חייו כפי שהוא בוחר ועל כן תחשב כהתנהגות בלתי סבירה, דהיינו כהתנהגות רשלנית".


בית המשפט התייחס לטענות האישה, ביחס לנזקים הכספיים הנובעים מאובדן חלקה בקצבאות הבעל לאורך השנים, כאב וסבל שנמשכו במהלך הליך הגירושים הממושך (20שנה).


השופטת הכירה בכך שבמהלך 2001 עד 2019, האישה, שהייתה אז צעירה יחסית, הייתה יכולה לבנות מערכת יחסים חדשה. משכך, קבעה פיצוי של 60,000 ₪ בגין תקופה זו.


לגבי שנת 2019 ועד למתן הגט, השופטת הכירה בכך שסרבנות הבעל הייתה הגורם היחיד לעיכוב בגירושים. משכך פסקה לאישה פיצוי בסך 100,000 ₪ נוספים.


סכום הפיצוי הכולל שנפסק לאישה עמד על 160,000 שקל, לצד הוצאות משפט בסך 18,000 שקל.

Comments


bottom of page