top of page

השופטת אלקיים: לא היו יחסי עובד-מעסיק בין העמותה וההתקשרות הופסקה משיקולים ענייניים


שופטת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, שרון אלקיים, נתנה לאחרונה פסק דין בעניין תביעה שהוגשה נגד עמותת נשות הכותל. התובעת, אושרת בן שמעון, טענה כי היא פוטרה שלא כדין מתפקידה כדוברת הארגון בהיותה בהריון. עם זאת, השופטת אלקיים דחתה את התביעה וקבעה כי לא התקיימו יחסי עובד-מעביד בין הצדדים וכי הפסקת בן שמעון אינה קשורה להריונה.

העמותה העסיקה את בן-שמעון במתכונת של ריטיינר בשנים 2013 עד 2018, וקיבלה תשלום חודשי של 5,000 שקל כנגד חשבונית. באוגוסט 2018 החלה העמותה בחיפושים אחר דובר חדש. חודשיים לאחר מכן הודיעה בן שמעון כי היא בשבוע ה-23 להריונה, וזמן קצר לאחר מכן הופסק החוזה. אולם העמותה המשיכה לשלם לה את הריטיינר למשך שלושה חודשים נוספים.


לקיים בוחנת את הקשר בין נשות הכותל לבין בן-שמעון על-פי המבחנים שנקבעו בפסיקה ומגיעה כאמור למסקנה, כי לא היו ביניהם יחסי עובד-מעסיק - וממילא על העסקתה של בן-שמעון לא חל חוק עבודת נשים המגביל פיטורים בזמן הריון. בין היתר מראה אלקיים, כי בן-שמעון הייתה בעלת עסק עצמאי לדוברות וכך הציגה את עצמה בפני העמותה ושלטונות המס. שירותי דוברות, ככלל, אינם בליבת הפעילות של המעסיק ולכן סביר שיינתנו בידי קבלן חיצוני.


עוד קובעת אלקיים, כי הפסקת ההתקשרות עם בן-שמעון נבעה מדרישתה להעלות את התשלום שקיבלה, כך שהסכום יצר כדאיות להעסקת עובדת שתטפל בתחום הדוברות. החלטת נשות הכותל להחליף ריטיינר בעובדת הנהנית מהגנת משפט העבודה, מלמדת על תום הלב של העמותה ועל כך שהיא ביקשה לצמצם את עלויות הדוברות. בן-שמעון ידעה כבר במאי 2018 על הכוונה להחליף אותה, וכאמור המהלך החל חודשיים לפני שהודיעה על הריונה. בן שמעון חויבה בהוצאות בסך 7,000 שקל.עוד בחדשות:

Comments


bottom of page