top of page

בית החולים גריאטרי: העובדים והמטופלים נשארו ללא עזרה וסיוע


כבוד השופט: כאמל אבו קאעוד נחשב לאחד השופטים המקצועיים ביותר בבית הדין האזורי לעבודה בתל־אביב. דרכו המקצועית החלה עוד בסוף המאה העשרים עת סיים את לימודי התואר הראשון במשפטים והתמחה בתחום משפט העבודה. מיד לאחר שהוסמך כעורך דין החל לעסוק בשנת 2000 במחלקה המשפטית של עמותה חברתית לטובת העובדים כדי ליישם את ידיעותיו בתחום משפט העבודה בשטח.


מאת: מגזין בית המשפט

הוא המשיך לעסוק בעריכת דין, תחילה כשכיר ולאחר מכן כשותף במשרד עצמאי. בשנת 2010 מונה לכהונת רשם בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, ובשנת 2013 מונה לשופט בית הדין האזורי לעבודה. הוא נחשב לשופט מקצועי מאוד, ככזה שבוחן כל מקרה לגופו, ולכן לא ניתן לדעת מראש מה תהיה הכרעתו. מטרתו היא אחת: לבחון את העובדות לגופן ולהכריע לפי הדין. נסיבות שונות שאינן מן העניין לא מסיטות אותו ממטרתו. בשל שביעות רצון המערכת והנידונים לפניו מהתנהלותו המקצועית הוא מונה אף לשנתיים בתור רשם לבית הדין הארצי לעבודה. בשנת 2018 מונה לכהונת סגן נשיא בית הדין האזורי לעבודה בירושלים. ושנת 2021 עבר לכהן כשופט בכיר בבית הדין האזורי לעבודה תל אביב-יפו. כך למשל פסק פיצויים על סך 150 אלף ש"ח לטובת עובדת בכירה בעיריית ירושלים על שהושפלה ומודרה בעבודתה; בפסק דין אחר קבע לבטל פיטורי דיקן המרכז האקדמי למשפט ועסקים לאחר שסבר כי הללו נעשו שלא כדין. אלו דוגמאות בודדות המלמדות כיצד עניינו של האזרח הנפגע עומד בראש מעייניו. אין זה אומר כי כל תביעת סרק מתקבלת אך גם במקרים בהם טועה התובע בטענותיו, הוא מציג לו את הדרכים החלופיות בהן כדאי לא לנקוט כדי שלא יבזבז את משאביו ואת משאבי בית המשפט. כך לאחרונה, הונח על שולחנו כתב אישום שהוגש ע"י רשות האוכלוסין וההגירה נגד מרכז גריאטרי ידוע בנס ציונה. לפי כתב האישום הועסקו במרכז הגריאטרי 30 מטפלים, בניהם עובדים זרים, אשר לפי הנטען הועסקו שלא כדין. עו"ד עדי אלבוים, שמייצג את המרכז הגריאטרי כדי להגן על החוסים במרכז, סיפר כי בעקבות כתב האישום סולקו ביום אחד מבית החולים גריאטרי כל העובדים הזרים – והמטופלים נשארו ללא עזרה וסיוע. עו"ד אלבוים ציין כי קיימת תחושה של ייאוש מצד חסרי הישע שכן החלטת הרשות עשויה אף לסכן את חיי החוסים. כבודם של השופטים גם בחמלתם, לכן ניתן רק לקוות ששופטים כמו השופט כאמל ימצאו חמלה בליבם כדי למנוע עוול כנגד חסרי ישע בשל אוזלת יד של רשויות האכיפה.

Comments


bottom of page