top of page

פסק דין: שני האחים עברו לגור עם אביהם, האם תשלם עבורם מדי חודש 2,800 שקלבית המשפט לענייני משפחה באשדוד פסק לאחרונה לזכותו של גבר שהגיש תביעת מזונות נגד בת זוגו לשעבר ואם שני ילדיהם. בית המשפט מצא כי הזנחתה של האם הביאה את הילדים לעבור לגור עם אביהם.


השופטת ענת אלפסי דחתה את טענות האם לניכור הורי וחייבה אותה בתשלום מזונות של 2,800 שקל בחודש. החלטה זו מגיעה לאחר שבני הזוג, שהיו בעבר ידועים בציבור, נפרדו והגיעו להסכם משמורת המעניק לאם משמורת וחיוב האב במזונות ילדים.


הסכם בני הזוג, שאושר על ידי בית המשפט ב-2017, הקצה את המשמורת על הילדים על האם בעוד האב אחראי על מזונות הילדים. עם זאת, בתחילת 2019, הילדים עברו לגור עם אביהם, בטענת הזנחה מצד אמם. בתביעת המזונות שלו הסביר האב, המתקיים מקצבת נכות ומהכנסה צנועה כנהג וכמפעיל מנוף, כי נאלץ למכור נכס בשווי 800 אלף שקל כדי לפרנס את ילדיו. הוא טען כי הכנסתה של האם גבוהה משמעותית משלו, מה שמצדיק את חובתה לממן 80% מצרכי הילדים מאז שעברו לגור איתו.


האם הכחישה את הטענות להזנחה וטענה שהילדים עברו לגור עם אביהם בשל טרור פסיכולוגי מתמשך לכאורה וניכור הורי שלו. היא טענה כי גם היא נכה וכי הכנסתו של האב גבוהה ממה שהציג, לרבות הכנסות מעבודות בתיווך ומכירת רכב. יתר על כן, היא טענה שהוא מהנדס בעל הכשרה עם פוטנציאל השתכרות גבוה אך בוחר לעבוד במשרה חלקית.


השופטת אלפסי מצאה כי ההכנסה של שני ההורים שווה, ברמה העקרונית, ולנוכח מגורי הבנים אצל האב – מוצדק לחייב את האם במזונות: "מצבם הכלכלי של ההורים דומה, שניהם בעלי נכס מקרקעין, שניהם מקבלים קצבאות נכות, שניהם עובדים באופן חלקי ולשניהם מקורות הכנסה נוספים המשתקפים בחשבונות הבנק".


השופטת לקחה בחשבון את ההפקדות הנוספות של האב, בסך עשרות אלפי שקלים, ואת השווי העתידי הפוטנציאלי של מגרש שלו במרכז הארץ, אשר בעתיד ייתכן שיבנו עליו באופן שיעלה את ערכו למיליוני שקלים.


השוטפת אלפסי העריכה כי ההכנסה הפנויה של שני ההורים הוערכה בכ-5,300 ש"ח כל אחד, בעוד שהצרכים החודשיים של הילדים חושבו בסביבות 5,600 ש"ח. משכך, חויבה האם בתשלום מחצית מהוצאות הילדים בסך של 2,800 ₪ לחודש עד הגיעו לגיל 18.


לגבי רכישות קודמות של האם של ביגוד וציוד מחשב לילדים, השופטת הציעה לאישה להמשיך לעשות זאת על חשבון המזונות שנפסקו, כאשר יתרת יתרה תועבר לאב.


החלטת בית המשפט להעניק לאב דמי מזונות בעקבות טענות להזנחה מצד האם משקפת את החשיבות המיוחסת לרווחת הילדים. השופטת אלפסי שקלה היטב את הנסיבות הכלכליות של שני ההורים ואת סידורי החיים של הילדים בטרם הגיעה להחלטה הוגנת.

Commentaires


bottom of page