top of page

השופטת אפרת אור אליאס נבחרה לנשיאת בתי המשפט השלום במחוז תל אביבשר המשפטים יריב לוין בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, עוזי פוגלמן, מינו את סגנית נשיא בתי משפט השלום במחוז תל-אביב, השופטת אפרת אור אליאס, לתפקיד נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל-אביב. מינויה ייכנס לתוקף ביום 1.1.2024, ויהיה עד ליום 31.12.2030.


מינוי זה מסמן מעבר חשוב בהנהגת בתי המשפט ומתווה את הבמה להשפעה מתמשכת של השופטת אפרת אור-אליאס ניהול המשפט. אור-אליאס מביאה ניסיון רב ומומחיות לתפקידה החדש כנשיאה בבתי המשפט. עם קריירה מכובדת ומרשימה, מוניטין בזכות ההגינות, המסירות והמחויבות שלה לשמירה על שלטון החוק. לאורך הקריירה שלה כשופטת, אור-אליאס הפגינה עקביות הבנה עמוקה של עקרונות משפטיים ומחויבות חזקה לצדק.


השופטת אור-אליאס, עומדת בפני מגוון אתגרים והזדמנויות. לרשות השופטת תפקיד מכריע בשמירה על שלטון החוק ובהגנה על זכויות האזרחים. מנהיגותה של השופטת אור-אליאס תהיה חיונית בשמירה על אמון הציבור במערכת המשפט והבטחת המשך עצמאותם ויושרם של בתי המשפט.


בחירתה של השופטת אפרת אור אליאס לתפקיד נשיאה היא עדות להישגה המדהימים ולאמון שנותנים בה עמיתיה. זוהי הכרה בכישורי המנהיגות יוצאי הדופן שלה וביכולתה לנווט בסוגיות משפטיות מורכבות. כנשיאת בתי המשפט התל אביב.


השופטת אור אליאס סיימה לימודי תואר ראשון במשפטים באוניברסיטת חיפה בשנת 1998. בשנים 1999-1998 התמחתה במשרד עורכי דין, ובחודש מאי 1999הוסמכה כעורכת דין. בשנים 1999 עד 2014 עבדה כעורכת דין וכשותפה במשרד עורכי דין.


ביום 18.06.2014 מונתה לכהונת שופטת בתי המשפט שלום במחוז תל-אביב. בדצמבר 2016 מונתה לכהונת סגנית נשיא בתי משפט השלום במחוז תל אביב ומפברואר 2020 ניהלה את היכל המשפט בבת ים.


הנשיא והשר מאחלים הצלחה רבה לסגנית – הנשיא, השופטת אפרת אור אליאס, בכהונתה כנשיאת בתי המשפט השלום במחוז תל אביב.Comments


bottom of page