top of page

השופט ברינגר קבע כי אין מקום למנוע מהקטינה לצאת לטיול בת המצווהבתקופות של קונפליקט ומתחים מוגברים, הורים גרושים מוצאים את עצמם פעמים רבות מסוכסכים זה עם זה בכל הנוגע לקבלת החלטות בנוגע לבטיחות ילדיהם. המלחמה האחרונה הביאה אתגרים חדשים, כאשר בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב נדרש להכריע בשאלה האם הנסיעה ללונדון מסוכנת על רקע המתיחות הגואה.


בפסק דין שקבע לאחרונה השופט המוערך ליאור ברינגר שופך אור על מורכבות סוגיה זו, והדגיש את החשיבות של טובת הילדה תוך התייחסות לחששות שהעלה אחד ההורים.


האב במקרה הספציפי הזה הביע חששות לגבי אנטישמיות הגוברת בלונדון אשר עלולה לסכן את בתו. הוא הצביע על ההפגנות ההמוניות הפרו-פלסטיניות המתמשכות נגד פעולות ישראל ברצועת עזה, בהן השתתפו במהלך החודשיים האחרונים מאות אלפי בני אדם.


מנגד, האם, טענה כי התנגדויות האב הן בסך הכל ניסיון לסכל את הנסיעה שתוכננה מראש לאחר שלקח אותה לטיול בקיץ האחרון. לטענתה, סירובו של האב אשר מסרב למסור את הדרכון ניזון מהתנגדות אישית ולא מדאגות אמיתיות לבטיחות ילדם.


פסק דינו של השופט ברינגר:

השופט ברינגר בחן את הטענות שהעלו ההורים ופסק נגד האב. בפסיקתו מ-30 בנובמבר הדגיש השופט כי האנטישמיות קיימת כבר מאות שנים וספק אם תיעלם בעתיד הקרוב. הוא גם לקח בחשבון את ביטול אזהרת המסע ללונדון, וקבע כי אין בפני יהודים וישראלים שום מכשול לנסיעה לעיר. השופט ברינגר הגיע למסקנה כי אין סיבה למנוע מהילדה לצאת לטיול בת המצווה שלה כמתוכנן.


בעקבות פסק הדין האב חויב למסור את דרכונה של הקטינה לידי האם תוך 24 שעות. בנוסף, הוא חויב לשלם הוצאות בסך 1,500 שקל לכיסוי הוצאות המשפט שנגרמו לאם. החלטתו הנבונה של השופט ברינגר מסמלת את מחויבותו של בית המשפט לתעדף את טובת הילד תוך הבטחה שדאגות ההורים יטופלו בהקשר סביר.

Comments


bottom of page