top of page

העליון דחה בקשה למשפט חוזר בעבירה לפי חוק ני"ע שעניינה הטעיית משקיע


שופט בית המשפט העליון עוזי פוגלמן, קיבל את עמדת פרקליטות המדינה במלואה, ודחה את בקשתו של סטפן מנדל, מיוזמי ומייסדי האגודה השיתופית "מונדרגון" (ששמה שונה מאוחר יותר לפסיפיק) לקיום משפט חוזר, זאת לאחר שהורשע כבר בשנת 2004 ומאז נמלט מן הארץ ולא התייצב לריצוי עונשו.


כזכור, בשנת 2004 הורשעו מנדל ושותפו דאז דורון עמוס זאת לאחר שלא פרסמו תשקיף, כמתחייב בחוק, במטרה להטעות את ציבור המשקיעים. בעקבות הרשעתם, בית משפט השלום בתל-אביב גזר על מנדל 10 חודשי מאסר בפועל וקנס בגובה 100 אלף שקלים, על עמוס דורון, שהיה אף הוא ממייסדי האגודה, נגזר עונש של 4 חודשי עבודות שירות וקנס של 20 אלף שקל.


מנדל עזב את ישראל לפני תחילת משפטו, ומשפטו נוהל בנוכחות עורך דינו, מאז נמנע מנדל מלחזור לארץ ונמלט מריצוי עונשו.


בשנת 2018 הגיש מנדל בקשה למשפט חוזר שנמחקה נוכח העובדה שהוגשה בעודו שוהה בחו"ל. בחודש מאי האחרון שב מנדל לישראל וחידש את בקשתו למשפט חוזר הן בטענה לעיוות דין והן בטענה של הימצאות ראיות חדשות המצויות בידו.


בית המשפט העליון דחה את כל טענות מנדל וקבע כי לא נגרם לו עיוות דין בשל העובדה שדינו נגזר שלא בנוכחותו, שכן מנדל נמנע מלחזור לישראל מתחילת משפטו ועל כן יש לראות בו כמי שוויתר על זכותו להיות נוכח במשפטו. כמו כן קבע בית המשפט העליון שבניגוד לטענתו, מנדל לא הציג כל ראיה חדשה שיש בכוחה לשנות את תוצאת ההליך המשפטי ולהביא לזיכויו, וכי ראיות אלה היה באפשרותו להציג במהלך משפטו. גם טענות מנדל ביחס להתנהלות לא תקינה של רשויות החקירה נדחו על ידי בית המשפט העליון.


את ההליך בבית המשפט העליון ניהלו מנהלת המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, עו"ד רחל מטר ועו"ד שרית משגב. התיק נוהל בבית משפט השלום על ידי מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה.


Comments


bottom of page