top of page

הדיונים יתחדשו: בתי המשפט ישקלו את מועדי הדיונים בהתחשב במצב הבטחוני


בתי המשפט ירחיבו משמעותית את פעילותם ממחר (1.12.23), לאחר ששר המשפטים, יריב לוין, קבע שמצב החירום בהם ייפסק. עם זאת, דיונים רבים צפויים להידחות בשל אילוצים של בעלי הדין ועורכי הדין. בין היתר אמור להתחדש בשבוע הבא משפטו של בנימין נתניהו, בתנאי שכל הצדדים יוכלו להתייצב.


בתי המשפט נסגרו כמעט לחלוטין עם פרוץ המלחמה, ובשמונת השבועות האחרונים עסקו בעיקר בעניינים דחופים: מעצרים, חדלות פרעון ומשפחה. כמו כן, ניתנו הכרעות דין וגזרי דין ככל שהדבר התאפשר. הסגירה נבעה משילוב של מספר גורמים: גיוס למילואים של רבים מאנשי משמר בתי המשפט (ברובם יוצאי יחידות קרביות), העדר מרחבים מוגנים נגישים בהיקף מספק, וגיוס למילואים של צדדים, עדים ועורכי דין. הנהלת בתי המשפט לא מסרה האם וכיצד תתגבר על בעיות אלו.


על פי ההודעה הנוכחית, גם כעת לא יתקיימו דיונים (אלא בהסכמת כל הצדדים) כאשר מדובר בבעל דין או בעורך דין המגויסים בצו 8, במפונים מיישובי הדרום והצפון, בבני משפחה של חטופים ובבני משפחה מקרבה ראשונה של מי שנהרגו במלחמה. עד 31.12.23, "בבוא בית המשפט או בית הדין לעבודה לקבוע דיון בהליך או מועד להגשת מסמך, ישקול את הנסיבות של כלל המעורבים בהליך ואת דחיפות ההליך, בשים לב למצב המיוחד בעורף כגון היותו של בעל דין או בא כוחו פצוע כתוצאה מהמלחמה".


עוד נאמר בהודעה, כי "מנהל בתי המשפט הנחה את כלל השופטים והרשמים לנהוג בהתחשבות בבעלי דין ובאי כוח מאוכלוסיות אחרות שלא נכללו במסגרת התקנות, כגון פצועי מלחמה ופעולות האיבה וכן בני או בנות זוג של המגויסים לשירות מילואים, בפרט ביחס לבקשות לדחיית מועדי דיון או הגשת מסמכים שיוגשו על ידם". עוד נקבע, כי דיוני קדם-משפט בהליכים אזרחיים יתקיימו בדרך של היוועדות חזותית, אלא אם כן הסכימו הצדדים לקיום הדיון בנוכחות באי כוחם.

באדיבות: אתר News1

Comments


bottom of page