top of page

חברת סקופ לציוד מחשבים נקלעה לקשיים וצברה חובות של 39 מיליון שקל

חברת סקופ, ספקית בולטת של ציוד מחשבים וטלפונים סלולריים, עומדת בפני הליכים משפטיים בשל חובותיה הצבורים בסך 39 מיליון שקל. החברה פועלת בענף מזה 12 שנים ומשרתת את הלקוחות בהיצע המוצרים המגוונים שלה, לרבות פלטפורמת מכירה מקוונת.


הבקשה לתביעה משפטית מתארת ​​את המאבקים של חברת סקופ, שהחלו לפני כשנתיים כאשר החברה ניצלה הלוואות שהתקבלו בעיקר מהמערכת הבנקאית להסדר חובות קיימים ולא לצורך קיום פעילותה השוטפת. כתוצאה מכך, עלויות מימון כבדות הכבידו על החברה. כמו כן, סקופ התמודדה עם נסיבות מצערות כאשר החנות והמחסן שלה היו נתונים לפריצה, שגרמה לגניבת סחורה בשווי של מיליון שקלים. למרות התקרית, חברת הביטוח טרם אישרו את התביעה. במקביל, המערכת הבנקאית החלה לסרב לכבד את ההמחאות של סקופ, וחברות הסליקה סירבו להעביר את כספי ההסדר, מה שהחריף את מצוקותיה הפיננסיות של החברה.


הצמיחה הפיננסית המהירה של סקופ, חייבה מימון נוסף ממוסדות בנקאיים וחוץ בנקאיים כאחד. עם זאת, תשלומי הריבית הקשורים להסדרי מימון אלו הלחיצו באופן משמעותי את תזרים המזומנים של החברה. כתוצאה מכך, המערכת הבנקאית איבדה את האמון ביכולתה של סקופ להחזיר את חובותיה, מה שהחמיר את המצב.

Comments


bottom of page