top of page

כתב אישום נגד ג'רושי ששיחד סוהר במטרה להבריח סמים וכרטיסי זיכרון לכלא


הפרקליטות הגישה לבית המשפט השלום בבאר שבע כתב אישום נגד פהמי ג'רושי (24) מרמלה לאחר שבמהלך תקופת מאסרו שיחד סוהר במטרה שיבריח כרטיסי זיכרון וסמים לתוך הכלא.


מכתב האישום שהוגש לשופט המוערך רפאל ימיני, עולה כי במהלך תקופת מאסרו של ג'רושי בכלא הוא יצר קשר עם אדם נוסף במטרה לשחד סוהר ולהבריח סמים וכרטיסי זיכרון לתחומי הכלא. לשם קידום התוכנית לפני כחודשיים פנה ג'רושי לאחד הסוהרים בכלא, בו הוא מרצה את עונשו, וביקש ממנו "משהו מבחוץ". למרות שהסוהר הבהיר לו כי הדבר אסור, הצליח ג'רושי "לשכנעו" להבריח 12 כרטיסי זיכרון. בסמוך לאירוע דיווח הסוהר אודות תוכן השיחות לממונים עליו וכל המשך פעילותו הייתה בהסכמת הממונים ובתאום מלא עמם.

ההחל ממועד ההתקשרות בין השניים ובמשך כחודשיים פנה ג'רושי לסוהר על מנת לקדם, לשכנע, לתאם ולהוציא אל הפועל את תוכניתו. כך לדוגמה, באחת הפעמיים פנה ג'רושי לסוהר ואמר לו שאם יבריח בעבורו סמים וכרטיסי זיכרון "יקבל מה שהוא רוצה". במקרה אחר הבהיר ג'רושי לסוהר כי כבר הבריחו לו 10 כרטיסי זיכרון, בתמורה ל2,000 ₪. בתגובה לכך שהסוהר ציין שזה סכום נמוך בעבור הסיכון, ענה ג'רושי כי אם רוצה לעשות כסף רב יותר אז שיכניס סמים, תוך שהוא מציין כי אם יכניס פלטת חשיש יוכל לקבל 10,000 ₪ (בשלב מאוחר יותר ציין בפניו כי יוכל גם לקבל כ 15,000 ₪ בעבור כך). במקרה אחר במענה לכך שהסוהר ציין שהוא צפוי לעבור תפקיד ענה לו ג'רושי כי לא כדאי לו לעבור תפקיד כיוון שהוא יכול לעשות איתו הרבה כסף ביחד, וכי בשבוע הבא בוודאות תבוצע העסקה.

בסופו של דבר סיכם ג'רושי עם הסוהר כי יכניס כרטיסי זיכרון, בתמורה ל 5,000 ₪, כאשר התבקש גם להעביר כדורים הבהיר הסוהר כי לא סוכם על כדורים, אלא על כרטיסי זיכרון, למרות בקשתו של ג'רושי כי יעשה זאת כמתנה ושהוא יתוגמל לאחר, הסוהר סירב. בסמוך לכך יצר האדם הנוסף קשר עם הסוהר וציין בפניו כי הוא מביא מעטפה עם חשיש, הסוהר הבהיר כי זה לא מה שסגר בתגובה האדם הנוסף שבתגובה ציין "מה שקבעתם זה מה שיהיה".

מספר ימים אחרי קבעו השניים מועד ושעת מפגש, אליה הגיע נהג מונית שמסר לסוהר קופסת סיגריות ובה כרטיסי זיכרון, אבקה לבנה, חשיש ו 4,700 ש"ח.

בבקשת המעצר שהוגשה במקביל ציין עו"ד דמרי כי: " מעשיו של המשיב מלמדים על תעוזה רבה, תחכום והעדר מורא מהחוק, כאשר את העבירות דנן הוא מבצע בהיותו אסיר שפוט מתוך כותלי הכלא, ומכאן נגזרת מסוכנותו הגבוהה לציבור."

לג'רושי יוחסו עבירות של מתן שוחד וייצוא, יבוא, מסחר והספקה.


Comments


bottom of page