top of page

נת"ע: לפסול ההצעות שזכו במכרז - מי שהוצגו בהן אינם עומדים בתנאי הסף


קבוצת מטרו דן מבקשת מבית המשפט המחוזי בתל אביב לפסול את שלוש ההצעות הזוכות במכרז לניהול שלושת קווי המטרו בגוש-דן, להעלות את הניקוד שלה ולקבוע שהיא זכתה במכרז או לפחות בניהול אחד משלושת הקווים. מטרו דן טוענת, כי שלוש הקבוצות הזוכות לא עמדו בתנאי הסף הנדרשים ממנהל הפרויקט (Line Project Director). הבקשה הונחה על שולחנו של השפט קובי ורדי.


המטרו בגוש-דן מתוכנן לכלול שלושה קווים, אשר יחברו את תל אביב עם כפר סבא, רעננה, פתח תקוה, רחובות ונס ציונה. הקווים ישתרעו על פני 145 ק"מ ויהיו בהם 109 תחנות. התקציב הבסיסי של הפרויקט הוא 150 מיליארד דולר והוא אמור להיפתח החל משנת 2034, אם כי נסיון העבר מלמד שהוא יהיה יקר בהרבה ויחל לפעול מאוחר בהרבה. הפרויקט מנוהל בידי חברת נת"ע, האחראית גם על הרכבת הקלה בתל אביב, אם כי שרת התחבורה, מירי רגב, מבקשת להעביר אותו לניהול נתיבי ישראל.


נת"ע פרסמה מכרז לבחירת שלוש חברות שינהלו את הקמת שלושת הקווים. בניהול קו M1 (הגדול שבהם, מכפר סבא ללוד) זכתה קבוצת מטפרדו ד.מ.י - יניב זוהר הנדסה, דנה הנדסה, MM S.P.A, לוי שטרק וזילברשטיין ייעוץ הנדסי. בניהול קו M2 (מסגולה לבת-ים) זכתה קבוצת דן רייל - דוד אקרשטיין, WSP UK ודקר בנייה והנדסה. בניהול קו M3 (הרצליה- נתב"ג) זכתה קבוצת Mlead - דבלמן-פרצלינה ניהול פרויקטים ומבנים, Arteli והוד הנדסה. מטרו דן מורכבת מקבוצת ברן, חברת הרכבות הגרמנית דויטשה באן (DB) וחברת התשתיות הלאומית הספרדית (Ineco).


כאמור, טענותיה של מטרו דן ממוקדות בעיקר בכישוריהם של מי שהוצגו בהצעות המתחרות כמיועדים לניהול הפרויקטים. לגבי מטפרדו טוענת מטרו דן, כי יניב זוהר סיים את לימודי ההנדסה רק בשנת 2005 ולכן אינו עומד בתנאי הסף של 19 שנות ניסיון, הצהרותיו בנושא לא היו נכונות והקבוצה ניסתה להסתיר עובדה זו מוועדת המכרזים. לגבי דן רייל נטען בעתירה, כי דוד אקרשטיין לא ניהל מעולם פרויקט בהיקף הכספי שנדרש במכרז. ואילו לגבי Mlead הטענה היא, כי המנהלת המיועדת מטעמה - אירה דבלמן - הציגה ניסיון בקו האדום של הרכבת הקלה בתל אביב, אך בפועל היא לא מילאה בו תפקיד ניהולי אלא השותף ניר פרצלינה.


עוד טוענת מטרו דן, כי נפלו פגמים חמורים בניקוד ההצעות: להצעות הזוכות ניתן ניקוד עודף, בעוד להצעה שלה ניתן ניקוד בחסר. ועדת המכרזים שינתה בדיעבד את התנאים, בצורה שחלה על מטרו דן בלבד, ומאחר שהפער בינה לבין דן רייל היה זעיר - די בתיקון הליקויים כדי להביא לכך שהיא תהיה הזוכה השלישית. לבסוף אומרת מטרו דן, כי הזוכות בניהול המטרו הן אותן חברות שניהלו בצורה כושלת את בניית הקו האדום של הרכבת הקלה, אשר הסתיים באיחור של שנתיים ובחריגה של 5 מיליארד שקל - וגם בשל כך החלטתה של ועדת המכרזים אינה סבירה. העתירה הוגשה באמצעות עוה"ד עודד גרוס, גלי פרידהוף, מתן בן-שמש וודים מילמן, וטרם הוגשו תגובות נת"ע והחברות הזוכות.


באדיבות: אתר News1

Comments


bottom of page