top of page

הפינקס סרבה לשלם למבוטח פיצויים על תאונה - מה קבע בית המשפט?בתקרית שהתרחשה לאחרונה, מבוטח התמודד עם חוויה

מצמררת בזמן שניסה לטפל בבעיית תחזוקת רכב פשוטה.

המבוטח, שרכש פוליסת ביטוח רכב חובה מחברת הפניקס, נתקל בשורה של אירועים מצערים שהובילו בסופו של דבר לפגיעות גוף. עם זאת, הדרך לבקשת פיצוי על פציעות אלו התבררה כקרב מאתגר.


האירוע החל בצורה תמימה כשהמבוטח נכנס לרכבו והבחין בשמשה קדמית מלוכלכת. וגילה שמיכל המים למגב אינו מתפקד כראוי. לקח את העניינים לידיים, הוא פתח את מכסה המנוע של המכונית כדי למלא את המיכל במים. במהלך התהליך הזה הוא הבחין בחוט חשמל לא מחובר וניסה לתקן את הבעיה.


לטענתו "נגעתי בחוט והוא נתן לי מכת חשמל. החזקתי את היד מהמכה והיד עפה אחורה על המאוורר ואז פגעתי במאוורר".


על אף ההוראות הברורות בפוליסת ביטוח החובה המכסות פגיעות שנגרמו במהלך אחזקת רכב או תיקון על ידי המשתמש, ללא קשר למקצועו, דחו מסלקי התביעות של חברת הפניקס על הסף את דרישת הפיצויים של המבוטח.


המבוטח, שלא נרתע, הפנה את עניינו לבית משפט השלום בהרצליה ותבע על נזקים שנגרמו לו תוך כדי ביצוע משימות תחזוקה בסיסיות של הרכב.


השופט יוסי ברכיה ציין כי הפעולות שננקטו על ידי המבוטח הן בגדר הטיפול המכוסה בפוליסת הביטוח.


בית המשפט הכיר בחשיבות למפגעים פוטנציאליים בכביש, כגון נהיגה עם שמשה קדמית מלוכלכת, וראה בפעולות המבוטח אמצעי זהירות הכרחי כדי להפחית את סיכוני התנועה.


עוד ציין השופט כי התובע נפגע בידו בעת שהוא פתח את מכסה המנוע. גם אם המתח שהיה מאותו חוט חשוף היה נמוך, או אפילו הוא כלל לא נגע בחוט חשוף, עובדה היא שבסופו של דבר ידו של התובע הגיעה למאוורר ושם היא נפגעה.


בנסיבות אלו, קבע שעל הנתבעת יהיה לפצות את התובע בהתאם לנזקיו כפי שיוכחו. הנתבעת תשלם לתובע הוצאות משפט בגין ניהול הליך זה, בסך כולל של 2,500 ₪.


עם זאת, הסאגה המשפטית לא הסתיימה בפסיקה חיובית זו. הפניקס, ביקשה לערער על ההחלטה בבית המשפט המחוזי.


ובקשתם של חב׳ הפניקס נדחתה מיידית על ידי השופטת חדוה וינבוים וולצקי "לאחר ששבתי ועברתי על הבקשה מצאתי כי היא נדונה לדחייה אף ללא צורך בקבלת תגובה".


לסיכום, המאבק המשפטי של מבוטח הפניקס משמש תזכורת נוקבת לאתגרים שעומדים בפני יחידים בחיפוש אחר פיצוי בגין פגיעות שנגרמו בנסיבות בלתי צפויות. המקרה הנ"ל מדגיש את הצורך במערכת ביטוח הוגנת ושקופה מעל לכל.

Comentários


bottom of page