top of page

ישראל במלחמה: בעקבות המצב הביטחוני יתקיימו דיונים משפטיים דחופים בלבד עד 27.10.23


לאחר מתקפת הפתע על ישראל, בתי המשפט עברו לעבוד במתכונת מצומצמת - כך ששופטים דנים רק בצווי הגנה וחירום בלבד. כל הדיונים הרגילים ברחבי הארץ בוטלו. החלטה זו הגיעה לאור הודעת פיקוד העורף, בשל החשש הביטחוני לאזרחי המדינה.


לאור האיום הביטחוני המתמשך, שר המשפטים החליט לבטל את כל התכנסויות והפעילויות שנקבעו במקומות ציבוריים עד 27.10.23 שעה 08:00. צעד זה נועד להבטיח את שלומם, בין השאר, של אנשי מערכת המשפט, לרבות שופטים, עורכי דין, נאשמים ועדים.


השר שלח הודעה מסודרת לשופטים על ביטול דיונים משפטיים אשר ישפיעו על כל הישובים ברחבי הארץ. בתי המשפט יפרסמו עדכונים נוספים בנוגע לצמצום הדיונים, התכנסויות והפעילויות בימים הקרובים. אם יתקיימו דיונים בסופו של דבר, הם יתקיימו באזורים מוגנים כדי להבטיח את שלומם של כל המעורבים.


במהלך הימים האחרונים מזכירות בבתי המשפט חזרו לעבודה חלקית. למרות שנוכחותם היא צעד חיובי, חשוב להכיר בכך שיכולתם מוגבלת בשל המצב.


בשל המצב הקשה והמתוח שגרמה המלחמה, ישנה חשיבות עליונה לכל הצדדים העוסקים בהליכים משפטיים לגלות סבלנות והבנה. מערכת המשפט פועלת ללא לאות לשמור על תפקודיה בזמנים מאתגרים אלה.

Commenti


bottom of page