top of page

מגזין בית המשפט: עו"ד עדי אלבוים "יש להגן על השופטים"

משרדו של עו"ד עדי אלבוים בתל־אביב הוא משרד בוטיק מוביל המתמחה בדיני עבודה – הן משפט העבודה הפרטי והן משפט העבודה הקיבוצי. המשרד מייצג עובדים שזכויותיהם נפגעו בבתי הדין השונים לעבודה, ומייצג מעבידים במסגרת יחסי עבודה ישירים או מורכבים יותר (כגון במקרה של התערבות חברת כוח אדם או סוג אחר של נותן שירות ומשתמש). בשיחה אחד על אחד סיפר לנו עו"ד אלבוים את דאגותיו ביחס למערכת המשפט בישראל ואת עמדתו ביחס לטענות נגד השופטיםמה היית אומר על מערכת היחסים בין השופטים לבין עורכי הדין?

בשנים האחרונות חל שינוי משמעותי בכל הנוגע לביקורת שמוטחת בשופטים. כזכור, היה ניסיון של לשכת עורכי הדין לקיים משוב שופטים, ניסיון שזכה להתנגדות עיקשת מצד המערכת השיפוטית. אין ספק כי היה טעם אמיתי בביקורת שהוטחה בזמנו, וברור שחלק בלתי נפרד מן המשוב שניתן על ידי עורכי הדין על השופטים לא היה אובייקטיבי ונועד ל"חיסול חשבונות". ההתפתחות בביקורת על השופטים שאנו עדים לה בשנים האחרונות מרוכזת מן הסתם ברשתות החברתיות השונות, אשר מהוות אמצעי תקשורת המונים לכל דבר ועניין.


האם ביקורת כזו מובילה להסלמה ביחס לשופטים?

למיטב הבנתי, אין מספיק הגנה על שופטים שמותקפים ברשתות החברתיות באופן חסר פרופורציות ובלתי הוגן, שכן לא מדובר באנשים פרטיים שביכולתם לנסות ולהגן על עצמם בפני פרסומים כאלה, הן באופן אקטיבי ברשתות החברתיות או באופן משפטי באמצעות פניה לערכאות. יש לדעתי מקום לשינויים חקיקתיים שיגבירו את ההגנה הנדרשת הזו.

השופטים עושים ימים כלילות על מנת לבצע עבודתם נאמנה. כותבים עשרות ומאות החלטות בכל חודש ומקדישים זמן רב, הרבה מעבר לשעות עבודתם בבתי המשפט עצמם, כיוון שהעומס הוא עצום, ולא יתכן כי יהיו חשופים להתקפות ברוטליות ממש ברשתות החברתיות.


מה מעבר בית הדין לעבודה מתל אביב לבת־ים היה הצלחה או כישלון?

בית הדין האזורי של תל אביב עבר למשכנו החדש בבת־ים. יש לציין כי יחד עם בית הדין האזורי עברו גם בית המשפט לתעבורה ובית המשפט לנוער, אשר שכנו באותו מבנה ברחוב שוקן בתל אביב.

מדובר במהלך מבורך של מערכת בתי המשפט כחלק ממהלך כולל שהחל עוד בתקופת כהונתו של דוד ליבאי כשר המשפטים, אז הופנו תקציבי עתק לצורך בנייתם של מבנים חדשים בכל רחבי הארץ שנועדו לקלוט לתוכם את בתי המשפט השונים. למעשה המבנה בו שוכן בית הדין האזורי לתל אביב, היה בין המבנים האחרונים שנותרו מן הדור הישן.

המבנה החדש בבת ים נבנה באופן ייעודי לקלוט את בתי המשפט ששוכנים בו והמעבר שדרג משמעותית את סביבת העבודה של השופטים, המזכירויות של בית הדין ומשמש משכן נוח לעורכי הדין שעוסקים בתחום. אני רק מקווה שידאגו לחניה טובה.

Comments


bottom of page