top of page

לכבוד חגי תשרי: תשלום מענק עבודה השני ל-2022 הוקדם


כ-200 אלף זכאים, שכירים ועצמאים, יוכלו כבר ביום חמישי לראות בחשבון הבנק שלהם את התשלום השני מתוך ארבעה עבור המענק לשנת 2022 - הסכום הכולל ששולם עומד על כ-300 מיליון ש"ח.


שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ומנהל רשות המיסים ערן יעקב, הודיעו (יום ב', 12.9.23) כי התשלום השני של מענק עבודה לשנת 2022 הוקדם וישולם כבר היום, כחודש לפני המועד הקבוע בחוק, על-מנת לאפשר לציבור להיעזר בכספי המענק לרגל חגי תשרי. כ-200 אלף זכאים, שכירים ועצמאים, יוכלו כבר ביום חמישי לראות בחשבון הבנק שלהם את התשלום השני מתוך ארבעה עבור המענק לשנת 2022. הסכום הכולל ששולם עומד על כ-300 מיליון ש"ח.


מענק עבודה משולם ע"י הרשות ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים, העומדים בתנאים הקבועים בחוק ומטרתו לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות, לצמצם פערים כלכליים-חברתיים ולהוות תמריץ להשתלבותם בשוק העבודה. בקשות למענק עבודה עבור שנת 2022 ניתן להגיש באופן מקוון באמצעות אתר רשות המיסים עד לסוף שנת 2024 או באמצעות הדואר עד לסוף שנת 2023. הגשת הבקשה למענק היא פשוטה וקלה.


המענק לשנת 2022 כולל תוספת מיוחדת בשיעור של 40%, שניתנה במסגרת התוכנית הממשלתית למאבק ביוקר המחיה. במסגרת תוכנית זו נקבע גם כי עבור שנת 2022 בלבד, זכאים למענק שכירים שהכנסתם התקבלה ממעסיק שהוא קרוב משפחה בגין תקופת עבודתם אצל הקרוב, בשיעור של 40% מגובה המענק שלו היו זכאים לו הועסקו על-ידי מעסיק שאינו קרוב משפחה.


למענק זכאים שכירים ועצמאיים מגיל 21 ומעלה שהם הורים לילדים או מגיל 55 ומעלה גם ללא ילדים. עבור שנת 2022 משולם המענק, כפוף לעמידה בתנאי החוק ובהתאם לקריטריונים, למי, שבין השאר, הכנסתם החודשית הממוצעת עולה על 1,380 ש"ח ומגיעה עד 12,480 ש"ח. סכום המענק המקסימלי בשנת 2022 עומד על 13,104 ש"ח והמענק הממוצע עומד על כ-5,500 ש"ח.


שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "ערב חגי תשרי, ימים שמלאים בהתחדשות ופתיחת שנה, חשוב לנו להתגייס למען אזרחי ישראל ולעשות ככל האפשר להקלה בהתמודדות עם יוקר המחיה. בע"ה גם השנה נמשיך לעבוד למען אזרחי ישראל. שנה טובה ומבורכת".


באדיבות: יואב יצחק, אתר News1


Comments


bottom of page