top of page

כבוד שופט בית המשפט העליון בדימוס ונציב תלונות הציבור על שופטים – אורי שוהם


מאת: מגזין בית המשפט, ינואר 2023


כבוד השופט אורי שוהם החל את דרכו המקצועית בפרקליטות הצבאית. תחילה כיהן כתובע בפרקליטות פיקוד המרכז. לאחר מכן עבר לכהן כממונה על התביעה בעזה ובסיני. הוא מונה לכהן כתובע הפיקודי של מפקדת חילות השדה ופיקוד הדרום. לאחר מכן מונה לתפקיד סגן פרקליט פיקוד המרכז, כסגן התובע הצבאי הראשי, וכפרקליט פיקוד המרכז. בשנת 1981 מונה לשופט צבאי.

לאחר לימודיו בארה"ב הוא מונה לתפקיד התובע הצבאי הראשי. לאחר מכן מונה לסגן הפרקליט הצבאי הראשי. הוא שימש כנשיא ראשון של בית המשפט הצבאי לערעורים באזור יהודה והשומרון וחבל עזה, ולאחר מכן כיהן כמשנה לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים. בסוף המאה הקודמת הוא כיהן בתור פרקליט הצבאי הראשי. לאחר מכן חזר לכהן כמשנה לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים. את שירותו הצבאי סיים בדרגת תת-אלוף. לאחר סיום שירותו הצבאי מונה השופט שוהם לשופט בבית המשפט המחוזי בתל אביב, והיה מבין הראשונים בישראל שגזר עונשי מאסר ממושכים על ראשי ארגון פשיעה. בשנת 2012 הוא מונה לשופט עליון ונחשב לשופט המאזן בחוכמה ובתבונה רבה בין גישות שונות. כיום כבוד השופט שוהם מכהן כנציב תלונות הציבור על שופטים.


留言


bottom of page