top of page

בנק הפועלים: למנות נאמן לחברות סלולר ודיגיטל של ערן מנגן


בנק הפועלים, הגיש בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפתוח בהליכי חדלות פירעון נגד שלוש חברות בבעלות ערן מנגן. החברות המדוברות, סקופ אוף וורק, סקופ דיגיטל אונליין וסקופ דיגיטל סטור, המוכרות שירותי סלולר ודיגיטל.


לטענת הבנק, חברות אלו חייבות ביחד סכום של 14.5 מיליון שקל, כאשר היקף העבודה מהווה את עיקר החוב ב-13.4 מיליון שקל. סקופ אוף וורק מתמחה בבדיקות תוכנה וחומרה, שיווק מוצרי מחשב וסלולר ומפעילה אתר אינטרנט משותף עם זאפ למכירת מוצרים בתחום זה.


בנק הפועלים הביע חשש מיכולתן של החברות להחזיר את חובותיהן העומדים בפניהם, תוך ציון אי התאמה מדאיגה בין המלאי בפועל לערך המלאי המדווח. אי התאמה זו עוררה חשש מהברחת נכסים פוטנציאלית.

תוספת משקל לחששות הבנק היא העובדה שערן מנגן עצמו הודיע ​​על כוונתו לפעול על פי דיני חדלות הפירעון, תוך הכרה למעשה במצב הכלכלי הקשה של החברות. הודאה זו חיזקה עוד יותר את הדחיפות של בקשת הבנק.


התוצאה של פעולה משפטית זו תקבע את מהלך העתיד של חברות אלו ואת יכולתן לעמוד בהתחייבויותיהן הכספיות. בעלי עניין ונושים יעקב מקרוב אחר ההליכים עם התפתחותם.


המהלך של בנק הפועלים לפנות להליכי חדלות פירעון נגד היקף העבודה והחברות הנלוות אליו מדגיש את האתגרים העומדים בפני עסקים בשוק תחרותי יותר ויותר. החלטת השופטת עירית וינברג נוטוביץ לא רק תשפיע על גורלן של חברות אלו, אלא גם תשמש תקדים למקרים דומים בעתיד.


נותר לראות כיצד יפסוק בית המשפט בבקשת הבנק ומה יהיו לכך השלכות על החברות שנפגעו, עובדיהן והקהילה העסקית הרחבה יותר. ככל שהסיפור הזה ימשיך להתפתח, כל העיניים יהיו נשואות לבית המשפט המחוזי מרכז בבואו לדון בעניין קריטי זה של יציבות פיננסית ואחריות. החברות המדוברות טרם הגיבו לבקשה.

Comments


bottom of page