top of page

בית המשפט למשפחה בירושלים: "שיקר ושילם 2 מיליון שקלים"


השופטת אורית אביגיל יהלומי מבית המשפט למשפחה בירושלים אישרה תביעה שהגישה אישה נגד בן הזוג שלה לשעבר להשבת הלוואה בת כשני מיליון ₪ שנתנה לו במהלך חייהם המשותפיםבני הזוג עלו לישראל ובסמוך לעלייתם רכשו דירה שהבעלות עליה נרשמה על שם שניהם בחלקים שווים. לימים פרץ ביניהם סכסוך והגבר עזב את הבית. בנסיבות אלה הגישה האישה את התביעה לבית המשפט למשפחה בירושלים. לטענתה, היא נתנה לו הלוואה בסך 550 אלף דולר אך הוא מסרב להשיב לה אותה. לטענתה, סוכם ביניהם שאם הקשר הזוגי ביניהם ייפסק – הוא ישיב לה את ההלוואה. האישה ציינה כי בעקבות סירובו להשיב לה את כספה היא נותרה חסרת כל ללא יכולת לעבוד ולהתפרנס, בעוד שלו יש הכנסות נאות והוא מתעשר על חשבונה שלא כדין.


מנגד טען בן הזוג לשעבר שהכספים ניתנו לו במתנה ושהוא לא חייב לה דבר. לטענתו, היא העבירה לו את הכסף במטרה לחמוק מנושים, וגם בפני רשויות המס הצהירו השניים שמדובר במתנה. הוא טען שבשל היותו איש הגון, הוא הסכים לרשום מחצית מהדירה שנרכשה על שם האישה, ובכך למעשה הכסף הושב לה.


השופטת אורית אביגיל יהלומי מתחה ביקורת נוקבת וחריפה על הגבר ששינה גרסאות ושיקר ללא הרף, תוך העלאת גרסאות סותרות, באופן שיש להחיל עליו את "חזקת השקר" המאפשרת לדחות את גרסתו במלואה ולקבל את תביעת האישה. כך למשל, למרות ניסיונותיו החוזרים ונשנים להסתיר מבית המשפט צוואה שערך לטובת האישה, בסופו של דבר היא מצאה אותה במקרה בביתם המשותף לאחר שעזב את הבית: "כתוב שחור על גבי לבן כי הוא מוריש לאישה סך של 550 אלף דולר", באופן החושף אותו במערומיו ומוכיח שמדובר למעשה בהלוואה.

עוד צוין בפסק הדין שהגבר הודה שלאורך הקשר האישה דרשה ממנו להשיב לה את הכספים, כשלגרסתו היא "הטרידה אותו בצורה קיצונית בצעקות וצרחות שאם ימות איש לא ישיב לה את כספה". ככה לא מתנהג אדם הנותן מתנה לבן זוגו, נקבע. בסוף נקבע שעליו לשלם לזוגתו לשעבר 1.8 מיליון ₪ השווה להלוואה שניתנה לו.


Kommentarer


bottom of page