top of page

דברי הברכה של פרופ' יניב ואקי – ראש המכון הישראלי למשפט פלילי יישומי


מאת: מגזין בית המשפט, ינואר 2023


מראשית הקמתו של המכון על אחת מתכליותיו העיקריות – והיא לקדם ולשלב בין השיח האקדמי לשיח המעשי והציבורי. חזונו של המכון כפי שאני רואה הוא לתרום לשיפור ולקידום היבטיו השונים של המשפט הפלילי בכל המישורים – גם במישור החקיקתי, גם במישור האכיפתי וגם הענישתי. זאת ניתן לעשות כמובן בכל מיני דרכים וצורות.

אחת הדרכים לעשות זאת היא באמצעות חיבור ויצירת שיח בין הגורמים השונים. כבר מהרגע הראשון שאפנו לחבר בין הגורמים השונים במערכת המשפט, ולעודד שיח משותף בין כל השחקנים, וגם הערב היום הוא פרי של אותם שיתופי פעולה, הפעם מן הצד החגיגי שלהם – של מערכת המשפט, לשכת עורכי הדין והאקדמיה. והפעם גם לגורם נוסף וחשוב מאוד – מגזין בית המשפט.

בעידן שמתאפיין יותר מכל בירידה של אמון הציבור במערכות השונות, מגזין בית המשפט הוא קרן אור באפלה, והערב הזה הוא דוגמה לפעילות של המגזין, כמי שלאורך השנה, ולא רק בחנוכה, מאיר את מערכת המשפט במלוא מובן המילה, ומבליט את הדברים ואת האנשים הטובים הפועלים בה.

בכנס של המכון שהתקיים לאחרונה עמדתי על כך שאנשי האקדמיה ואנשי המעשה חייבים לשלב ידיים, לעבוד ביחד, כדי להחזיר את אמון הציבור במערכת. זו לא מטרה של המכון. זו מטרה לאומית ראשונה במעלה.

השינוי צריך לבוא גם מבפנים וגם מבחוץ. מתוך המשפט ומחוצה לו. אומנם, גם מחדרי החקירות, ממשרדי התביעה ומאולמות המשפט אבל גם מכיתות והאולמות בפקולטה וגם בשיח התקשורתי – בבלוגים בעיתונות ובאולפני הטלוויזיה. צריך לשנות את השיח – המשפטי והציבורי.

הערב הזה הוא דוגמה לשיח אחר. שיח מפרגן, מעריך ומוקיר את השופטים הנכבדים שעימנו פה ואת מערכת המשפט כולה במסגרתה הם פעלו, על תרומתם הכבירה ולא רק למערכת המשפט אלא למדינת ישראל, ואני שמח שהמכון לוקח בכך חלק.

コメント


bottom of page