top of page

רמי לוי תובע מיליוני שקלים, הרשת קיבלה פניות של מחזיקי תווי קנייה שנחסמו


עמותת הקו המאחד בראשותו של עו"ד ישראל שיינפלד לא שילמה לרשת רמי לוי מיליוני שקלים תמורת תווי קנייה, שאמורים היו להיות מחולקים לנצרכים. קיימות אינדיקציות לכך שחלק מן התווים שימשו את שיינפלד במקום להגיע לנזקקים - טוענת הרשת, בתביעה בסך 7 מיליון שקל נגד העמותה ושיינפלד, שהגישה (4.9.23) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.


בתביעה נאמר כי מטרותיה המוצהרות של הקו המאחד הן "עזרה וסיוע לילדים ונוער במצוקה ובני משפחותיהם, תמיכה כלכלית, עזרה וסיוע לנוער במצוקה הכולל [כך במקור] עזרה וסיוע לילדים ונוער חולים בתסמונות נדירות, חולי סרטן, יתומים ונפגעי טרור, וכן הפעלת מוסדות צדקה וחסד". בשנת 2022 הסתכמו הכנסותיה מתרומות ב-8 מיליון שקל והיא סיימה את השנה בגרעון של 250,000 שקל.


לדברי רמי לוי, מאז 2016 רכשה העמותה ברשת תווי קנייה בהיקף של מאות אלפי שקלים לשנה. בחודשים מרס-אוגוסט השנה היא רכשה 28,784 תווים בשווי כולל של 10.7 מיליון שקל; מאחר שהרכישות הוצגו כמיועדות לצדקה, הרשת העניקה לה הנחה של 5%. הצדדים הסכימו שהתמורה תשולם בהמחאות (עד ארבעה תשלומים), כאשר הראשונה שבהן תהיה לפרעון מיידי. ההמחאות בגין הרכישות בחודשים מרס-יוני שולמו כסדרן, אולם מאז הגברת קצב הרכישות בחודש יולי נוצר חוב של 7 מיליון שקל בשל העדר כיסוי. רמי לוי חסמה תווים ב-1.5 מיליון שקל, כך שהיא חשופה להפסד של 5.5 מיליון שקל.


רמי לוי אומר כי שיינפלד ורעייתו חיה שיינפלד טענו (בפגישה עם לוי עצמו) שהתווים נמסרו לנצרכים ושהעיכוב בתשלום נובע מקשיים תזרימיים אליהם נקלעה העמותה בשל אי-קבלת תרומות מחו"ל ובשל חופשת לידה של מנהלת החשבונות. הרשת הסכימה לפרעון החוב ל-30 תשלומים בני 250,000 שקל, בתנאי שישראל שיינפלד יחתום על ערבות אישית - אך הוא לא הגיע למשרדיה לחתום על ערבות זו.


בתביעה נאמר עוד, כי הרשת קיבלה פניות של מחזיקי תווי קנייה שנחסמו, ומהן עלה, כי תווים אלו לא נמסרו לנזקקים אלא נמכרו בידי שיינפלד והתמורה הועברה ככל הנראה לכיסו. חיים ברדה, "סוחר תווי קנייה ידוע ומוכר במגזר החרדי", אישר בשיחה עם גד אלון, ממנהלי מחלקת תווי קנייה ברשת, כי רכש משיינפלד תווים במאות אלפי שקלים והעביר את התמורה לחשבונו הפרטי. לדבריו, שיינפלד ביקש ממנו למחוק את ההתכתבות המתעדת רכישות אלו והוא סירב. הרשת מעירה, כי מדבריו של ברדה עולה לכאורה, כי בידיו ראיות למעשים פליליים מצידו של שיינפלד. התביעה הוגשה באמצעות עו"ד ערן רייף וטרם הוגש כתב הגנה.


באדיבות: News1 יואב יצחק

תגובות


bottom of page