top of page

עובדים תאילנדים שנטשו משקים חקלאיים - תבעו חקלאים והפסידו


מאת: מגזין בית המשפט

כאילו לא מספיק קשה פרנסתם של החקלאים בישראל, כעת הם נאלצים להתמודד גם עם גל של תביעות בבית הדין לדיני עבודה, ואף קנסות מטעם משרדי הכלכלה/ עבודה/ רשות ההגירה.

ברוב המקרים החקלאי איננו ערוך לסיטואציות הללו ואינו מודע לכשלים המובנים שבהעסקת עובד זר בחקלאות, הנובעים מהתנהלות שגויה. עו"ד עדי אלבוים, המתמחה בדיני עבודה בכלל ובנושא העסקת עובדים זרים בפרט, מסביר כי "המכה" נוחתת על החקלאים בהפתעה. ביקורת פתע של מפקחים מטעם משרד כזה או אחר, או כתב תביעה שמגיע בדואר מעובד תאילנדי לשעבר על תנאי העסקתו.


החודש התקבל פסק דין ע"י ביה"ד לעבודה בירושלים, במסגרתו התבררו 6 תביעות מאוחדות של 6 עובדים ועובדות תאילנדים, אשר תבעו משק אחד בבקעת הירדן. עו"ד אלבוים, שייצג את החקלאים הנתבעים, אומר כי תביעת התאילנדים, אשר טענה ל"תלושים פיקטיביים" ו/או ותשלום שכר נמוך משכר מינימום ו/או לפיברוק דפי המעקב אחר נוכחות של העובדים – נדחתה ע"י הרכב שופטי ביה"ד לעבודה מכל וכל.


בנוסף, נפסק כי על כל ששת התאילנדים לשלם דמי הודעה מוקדמת למשק החקלאי – בגין נטישתם את המשק "באישון לילה", כדברי ביה"ד לעבודה.


לדברי עו"ד אלבוים, המאבק המשפטי היה קשה ומתיש ונמשך כמעט שלוש שנים תמימות, כאשר העובדים התאילנדים נחקרו בהליך של "עדות מוקדמת", טרם עזיבתם לצמיתות את הארץ. לאחר מכן נאלץ החקלאי להמציא את מסמכי ההעסקה לכלל תקופת ההעסקה, שהתפרשה על פני שנים.


עוד אומר עו"ד אלבוים, ששימש גם תובע של משרד התמ"ת בעברו, כי המאבקים המתישים הללו אשר גובים מחיר כבד מן החקלאים, הן בשכר טרחת עו"ד והן בבזבוז זמן ומשאבים בלתי נסבל יכולים להתייתר לחלוטין – אם תהיה התנהלות נכונה של המשקים החקלאיים, בכל הנוגע להעסקתם ועזיבתם של העובדים הזרים.

Comments


bottom of page