top of page

תושב נתניה חשוד באי דיווח על חשבונות בנק בחו"ל בהיקף של כ-22 מיליון שקליםבמסגרת מבצע ארצי של רשות המסים לחשיפת מחזיקי חשבונות בנק ונכסים בחו"ל שנערך על ידי חטיבת החקירות והחטיבה המקצועית ברשות, הובא היום יורם שושתרי תושב נתניה בפני השופט עופר נהרי (בצילום) מבית משפט השלום בבת-ים, בחשד לאי דיווח על חשבונות בנק בחו"ל בהיקפים של כ-20 מיליון שקל במטרה להתחמק מתשלום מס. בנוסף, הוא חשוד בהעלמת הכנסות משכר דירה.


החקירה נפתחה בעקבות הופעת שמו של החשוד ברשימת ישראלים המחזיקים חשבונות בנק בחו"ל במסגרת נוהל CRS.


מבקשת המעצר עולה כי בעקבות מידע שהתקבל במסגרת נוהל CRS (common reporting standard) בין ישראל, למדינות שונות בעולם הנוגע לדיווח על חשבונות בנקים של תושבי ישראל במדינות זרות, התקבל מידע בפקיד שומה נתניה לפיו לשושתרי יש חשבון בנק שאינו מדווח. בעקבות כך נפתחה חקירה כנגדו על ידי פקיד שומה חקירות מרכז, בליווי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים.

 

במהלך החקירה התברר כי לחשוד יש מספר חשבונות בנק, חלקם תחת נאמנות, ובחשבונות אלה מעל 20 מיליון שקל . עוד עלה כי הנאמן באותה נאמנות הוא נהג מונית שחשב שהנאמנות סגורה או לא יצאה לפועל ועל כן אינו זכאי לתמורה מהחשוד.


מכיוון שמדובר בנאמנות המוגדרת כנאמנות של תושבי ישראל, פקודת מס הכנסה מחייבת דיווח על הכנסות שנבעו לנאמנות וכן על משיכות וחלוקות שבוצעו מהנאמנות לנהנים. בנוסף, התעורר חשד כי החשוד מפצל את ההכנסות שלו משכר דירה למסלולים שונים, ובדרך זו מסיט חלק מההכנסות החייבות במס למסלול שלכאורה פטור.

 

במסגרת החקירה, נערכו חיפושים אצל מספר רב של מעורבים בפרשה והחשוד ונוספים מסרו את גרסתם. בהמשך השופט נהרי שחרר את החשוד בתנאים מגבילים.  

 


コメント


bottom of page