top of page

ביהמ"ש הרשיע את יוסי סטלקול בקבלת דבר במרמה יחד עם רה"ע לשעבר חיים צורי


השופטת מריה פיקוס בוגדאנוב מבית משפט השלום בחיפה הרשיע היום על סמך הודאתו במסגרת הסדר טיעון את יוסי סטלקול בגין פגיעה בפרטיותם של תושבי קריית מוצקין, קבלת דבר במרמה, הפרת אמונים ועבירות נוספות שביצע יחד עם ראש עיריית קריית מוצקין לשעבר, חיים צורי.

 

בהתאם לכתב האישום, שהוגש ע"י עו"ד אלכסנדרה קרא ושרה גרין ממחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, יוסי סטלקול, לשעבר עובד בחברת אוטומציה החדשה אשר סיפקה שירותי מחשוב ותמיכה לעיריית קריית מוצקין, יחד עם ראש העירייה דאז חיים צורי, השתמשו בידיעות על ענייניהם הפרטיים של תושבי עיריית מוצקין, שנמסרו לעירייה לטובת ניהולה השוטף, לטובת צרכיו האישיים-פוליטיים של צורי. זאת, ע"י שימוש בנתונים אלו כדי לאסוף מידע בעל אופי פוליטי על התושבים, תיעודו בתוכנת מאגר מידע אשר שימשה את העירייה, והעברתו לגורמים שונים.

 

בנוסף, קיבל סטלקול עבור צורי כספים במרמה מתקציב העירייה, בהם השתמש כדי לפתח תוכנת מאגר מידע משודרגת, אשר יועדה לשרת, בין היתר, את צרכיו האישיים-פוליטיים, על אף העובדה שהתוכנה תוקצבה מתקציב העירייה.


בהמשך, ובעקבות פרסום כתבה עיתונאית שחשפה את החשדות לביצוע המעשים שיוחסו לצורי באישום השני, ועל רקע פנייה מקדימה לעירייה לקבל תגובה לנטען בכתבה, סייע סטלקול לצורי לבצע פעולות שונות בכוונה למנוע או להכשיל חקירה פלילית, בין בדרך של העלמת ראיות ובין בדרכים אחרות.

 

בית המשפט קיבל את הסדר הטיעון וכאמור הרשיע את סטלקול בעבירות של פגיעה בפרטיות, קבלת דבר במרמה עבור אחר (צורי) בנסיבות מחמירות, סיוע למרמה והפרת אמונים (מצד צורי) וסיוע לשיבוש מהלכי משפט. דיון הטיעונים לעונש נקבע ל-12.12.24.


סטלקול עתיד לשמש כעד תביעה נגד צורי במסגרת ההליך המתנהל נגדו בבית-המשפט המחוזי בחיפה.

Comments


bottom of page