top of page

נפתחה ההרשמה למחזור השני של קורס להכשרת דירקטורים במחוז ירושליםנפתחה ההרשמה למחזור השני של קורס להכשרת דירקטורים במחוז ירושלים מטעם קמפוס רשות התאגידים במשרד המשפטים, לאחר ההצלחה של המחזור הראשון שהתקיים בצפון. הקורס הינו ללא עלות ומיועד למי שמתגורר במחוז ירושלים והסביבה ולתושבים המפונים מביתם המתגוררים בעת הזו בירושלים. ההרשמה תתבצע עד 25 ביולי 2024. מספר המקומות מוגבל.


הקורס ייפתח ב-3 בספטמבר ויימשך במשך 12 מפגשים פרונטליים. בסופו תינתן תעודה של בוגר קורס הכשרת דירקטורים מטעם משרד המשפטים, בחתימת מנכ"ל משרד המשפטים וראש רשות התאגידים. במסגרת הקורס ילמדו תחומים מגוונים כגון היכרות עם הממשל התאגידי, תפקיד הדירקטור בחברה ובחברה ציבורית , המבנה האורגני של חברה, אחריות פלילית ורגולציה של חברות ודירקטורים, הערכת שווי חברה, דיני ניירות ערך, קריאת דוחות כספיים, אכיפה בחברות, סיום חיי חברה בפירוק מרצון ועוד נושאים משמעותיים שכל דירקטור נדרש להכיר לצורך ביצוע תפקידו.


במסגרת פעילות הקמפוס, מועברים קורסים וכן מועברות הדרכות והכשרות הקשורות לתאגידים השונים ולנושאי משרה. כך למשל, נערך קורס להקמת וניהול עמותה, קורס לניהול חברה, קורס לנאמנים בהקדשות ציבוריים וקורס משכונות. כמו כן, מועברות הדרכות ושיעורים פתוחים בנושאים שונים כגון פירוק חברה, בקשת ניהול תקין, יצירת שיתופי פעולה בין מגזריים ועוד. כלל הקורסים וההכשרות מועברים ללא תשלום.

 

עו"ד שולי אבני- שוהם (בצילום), ראש רשות התאגידים: "קורס הכשרת דירקטורים יכשיר את תושבי ירושלים ואת המפונים המתגוררים בירושלים והסביבה לתפקידי הדירקטור בחברה וחבר ועד בעמותה, לקראת אתגרים שיעמדו בפניהם במסגרת תפקיד זה. הקורס מאפשר הבנה של אתגרי הדירקטוריון וניהול תאגידים, וישלב העמקה במבנה הממשל התאגידי, החוקים הרלוונטיים בנושא תפקוד הדירקטור ונושאי המשרה, לצד לימוד הפן הכלכלי הנדרש לניהול מיטבי של תאגידים. אנו תקווה כי בקורס כאמור, הנערך ללא עלות, נוכל לאפשר לתושבי ירושלים והסביבה לפתוח אפשרויות תעסוקה בתחום התאגידים, ולבצע תפקידם על הצד הטוב ביותר".


למידע בנושא ההרשמה לקורס, והרצאות מקוונות, ניתן לעיין באתר קמפוס רשות התאגידים.

Comments


bottom of page