top of page

השופט גיא הימן פסק: 1.5 מיליון שקלים לעו"ד המתמחה בדיני הירושה והעיזבונות


בית משפט השלום בתל אביב קיבל לאחרונה תביעת שכר טרחה שהגיש עו"ד בעז קראוס, המתמחה בדיני הירושה נגד האחיות מרינה ויונית צצקיס, וקבע שהן תפצה אותו ב-1,513,601 מיליון שקל משום שסרבו לשלם עבור מלאכת הייצוג.


האחיות הנתבעות שכרו את שירותיו של עו"ד קראוס בענין צוואתה של דודתן המנוחה, אחות-אִמן. לאחר, שמצבה הגופני הדרדר, הן מונו לאפוטרופסות על גופה ועל רכושה.


ערב מותה ציוותה הדודה, בעל-פה, כי את כל רכושה בשווי של מיליוני שקלים היא מעבירה לאחיות הנתבעות, בחלקים שווים. הדודה הייתה גרושה ובנה מנישואיה הראשונים מתגורר בקנדה מילדותו והיא לא עמדה עמו בקשר.


צוואת "שכיב מרע" זו המנוחה השמיעה באוזניהן של הנתבעות ושל הוריהן. האישה הלכה לבית עולמה כשהיא הותירה אחריה רכוש רב ובו דירת מגורים בכפר-סבא וכספים בחשבון הבנק.


לטענת עו"ד קראוס כשבוע לאחר פטירתה של הדודה פנו אליו האחיות וביקשו את שירותיו במימושה של הצוואה. בפגישה, שהתקיימה במשרדו, הוא הסביר לאחיות הנתבעות את דרישותיו בנוגע לצוואה והגיש בשמן הבקשה לצו קיום הצוואה.


לשם קיומן של דרישות אלו פנה עו"ד קראוס אל בנה של המנוחה המתגורר בקנדה ובשיחותיו הודיע הבן כי הוא לא יתנגד לצוואת אמו והוא חתם על אישור לפיו ידוע לו כי האחיות הנתבעות הן היורשות של כל עזבון.


בהמשך,  פנה עורך הדין לבנק לאומי על מנת לקבל פירוט מלא של כספיה של המנוחה, המוחזקים שם. סך הכספים בחשבונותיה עמד על סך 2,572,155 מיליון שקל. בהמשך, העביר הבנק את הכספים לחשבון נאמנות מיוחד שקראוס פתח וחילק את הכספים בחלקים שווים.


לדבריו, הסכם שכר הטרחה היה סביר והוגן כלפי הנתבעות. אלו ידעו, בזמן אמת, מהו היקף העיזבון של דודתן המנוחה והבינו כי עבור שירותיו הוא מבקש 25 אחוזים משיעורו.


מנגד, האחיות גרסו כי הייעוץ שניתן להן היה שגוי ומטעה. בפגישה במשרדו הוא זרע בלבה של מרינה צצקיס את זרעי התבהלה מפני איבודו של העיזבון לטובת המדינה. "קראוס הציג תמונה קודרת וקשה" לרשת את המנוחה. "הוא הציג את עצמו כמומחה, המוביל והיחיד בישראל".  


עוד מוסיפה מרינה צצקיס כי בהמשך הבינה שעו"ד קראוס "הטעה אותה ושמדובר, לאמתו של דבר, בתיק פשוט לטיפול ובמקרה פשוט ומאוד קל".  


על פי הפרוטוקול מציין השופט כי "ההסכם לשכר טרחה, שהתבסס על "דמי הצלחה" בלבד, נשא בחובו סיכון כלכלי כבד לעו"ד קראוס, בפרט לנוכח המורכבות המשפטית שליוותה את המקרה".


סוף דבר

השופט גיא הימן אמר כי "הדין מכיר בזכותו של עורך דין אשר מטפל בענין אזרחי להציע ללקוחותיו מנגנון הגוזר את שכר טרחתו ממידת הצלחתו ומן התוצאה הסופית של עבודתו לחוק לשכת עורכי הדין".


לפיכך, השופט הימן קבע כי עו"ד בעז קראוס זכאי לשכר טרחה בגובה של 25 משוויו של העיזבון, והוצאות משפט בסך כולל של 1,513,601 שקל.  

 

Comments


bottom of page