top of page

השופט צבי פרנקל שם קץ לגזלת כספי פנסיה של חולת סרטן ע"י עיריית אשקלון ומנורה מבטחים


אישה ילידת 1976 גילתה שהיא חולה במחלת הסרטן תבעה את עיריית אשקלון ומנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, לאחר שמנורה סירבה לשלם לה את קצבת הנכות שלה. האישה הצטרפה לקרן הפנסיה ב-1999.


בהמשך החלה לעבוד בעיריית אשקלון. האישה, במשך 215 חודשים הפקידה כספים חודשיים, עם זאת, העירייה הפסיקה להפקיד כספים לקרן בתקופה שבה שהתה בשמירת הריון, בחופשת לידה ובחל"ת, למשך שמונה חודשים ב- 2022. 


בספטמבר עם שובה לעבודה, היא קיבלה את הבשורה הקשה כי חלתה בסרטן, מה שגרם לה להפסיק לעבוד. עם הגשת הבקשה לקצבת נכות מנורה, גילתה כי צורפה מחדש לביטוח באוקטובר 2022. למרבה הצער, מנורה דחתה את בקשתה בטענה כי המחלה החלה לפני הצטרפותה המחודשת, הואיל ולא צברת 60 חודשי חברות רצופים. העירייה והקרן הטילו אחריות זו על זו והעלו טענות לאשם תורם נגד העובדת.  


השופט צבי פרנקל, נשיא בית הדין לעבודה בבאר שבע, פסק בבקשה לסעד זמני הקובע כי הן קרן הפנסיה והן העירייה ישלמו באופן שווה את קצבת הנכות בהיקף של כ־10,000 שקל בחודש. נקבע כי הסכום ישולם עד להחלמתה של העובדת מהמחלה וחזרתה לעבודה, או עד למתן פסק דין סופי בתיק העיקרי.


בית הדין קבע כי מנורה מבטחים לא עמדה בהתחייבות לשקיפות ותום־לב כאשר נזק פוטנציאלי למבוטח עלול להיגרם מהפסקת ההפקדות. הקופה מחויבת להודיע למבוטח כי צפויה פגיעה בכיסוי הביטוחי שלו ולדאוג שקיבל את ההודעה. מנורה לא הוכיחה כי שלחה הודעה כנדרש. 


נקבע כי הקרן הייתה נדרשה לפנות לעובדת עם הפסקת התשלומים, ופעם נוספת שלושה חודשים לאחר מכן, ורק אז ניתן היה לבטל את חברות העובדת. בנוסף, צויין כי מנורה התרשלה לכאורה, מאחר שלא נקטה בהליכים משפטיים נגד העירייה ולא פנתה לממונה על שוק ההון שיטיל עיצום כספי, במקום זאת הסתפקה מנורה רק בשליחת מכתב לעירייה.  


לעניין העירייה נמצא כי היא הפרה לכאורה את חובתה על ידי עצירת הפקדות ללא סיבה ברורה. בהמשך, העירייה העבירה תשלומים רטרואקטיביים לקרן והעניקה לעובדת פיצוי חודשי חלקי. 


בנוסף, עיריית אשקלון ו-מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ישלמו לאישה הוצאות משפט בסך 10,000 שקל.

Comments


bottom of page