top of page

בני ברק: פרוטקשן ואיומים על קבלן באתר בניה "רואה את המקום הזה אני שרפתי אותו"


בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר על שלום נוריאני 28 חודשי מאסר ופיצויים, לאחר שהורשע בהתאם להודאתו בגביית דמי חסות.


השופט הבכיר יוסי טופף (בצילום) קבע שבמעשיו אלו הנאשם המחיש את רצינות כוונותיו האלימות, תוך מימוש איומיו להטיל אימה ולפגוע בעובדי המקום, כדי לגרום למנהלי האתר להעביר לרשותו את יתרות הברזל באתר, ללא כל תמורה.  


במהלך אוגוסט 2023, הגיע שלום נוריאני לאתר בניה ברחוב דנגור 10 בבני ברק, הסמוך לביתו. באותה עת שהה במקום מנהל הפרויקט, הנאשם ניגש אליו ואמר לו כי הוא שולט בשכונה ואחראי על כל האזור.


"איש לא יוכל לבנות באתר" אמר העבריין מבלי שיעבירו לרשותו את כספים וברזל של עבודות הבנייה. נוריאני איים על המנהל, ואמר כי אם לא יענה לדרישתו, ישרוף את כלי העבודה באתר.


לאחר מכן, הצביע הנאשם לעבר אתר בנייה סמוך אשר קירותיו הוצתו ואמר: "רואה את המקום הזה אני שרפתי אותו", וזאת כדי להמחיש למנהל הפרויקט את הסיכון הנשקף מפניו. בשל איומי הנאשם, נאלץ המנהל למסור לרשותו ברזל במהלך חודש אוגוסט 2023 ועד לחודש אוקטובר 2023.


בהמשך, בעת פינוי אתר מדיירים, הגיע הנאשם והחל לזרוק אבנים על העובדים במקום, והכריז בפניהם כי הוא "בעל הבית" של האתר.


ב"כ המאשימה עו"ד קורל שריג-פאפו טענה כי יש למקם את עונשו של הנאשם ברף העליון של כל אחד ממתחמי הענישה. עוד אמרה כי לנאשם עבר פלילי מכביד, הכולל הרשעות בעבירות אלימות ואיומים בגינן ריצה מאסרים בפועל.


מנגד, ב"כ הנאשם, עתרה לקביעת מתחם ענישה הולם, תוך שציינה כי היא אינה עותרת לעונש מאסר בדרך של עבודות שירות, כך שלשיטתה "יש למקם את עונשו של הנאשם מעל הרף התחתון של המתחם".


במהלך הדיון אמר הנאשם כי שתי אחיותיו עתידות להתחתן בחודשים הקרובים והוא עצמו עתיד להינשא לארוסתו הנמצאת בחודש שביעי להריונה ממנו. והוא מבקש  מבית המשפט להתחשב בו ולסייע לו "להיות בן אדם".


השופט טופף שמע באי-נחת את דברי הצעיר ושאל אותו שאלות נוקבות שנראה כי גרמו לנאשם אי נוחות בזמן תשאולו, וציין כי "לאחרונה ביקש המחוקק להחמיר עם תופעת גביית דמי חסות מבעלי עסקים או מכל אדם על ידי גורמים עבריינים".


לפיכך, גזר השופט טופף על הנאשם מאסר בפועל לתקופה של 28 חודשים ופיצוי לנפגע העבירה סך של 7,500 שקל.

Comments


bottom of page