top of page

המאבק של רשות המסים: יוצאת למלחמה נגד דיווחים שקריים על עסקאות נדל"ן


לאחר שנים של דיווחים מרובים וכוזבים, שבהם עסקאות במקרקעין נסגרו ב"שחור" כדי להתחמק מתשלום מס, רשות המסים החליטה להילחם נגד שיטות הונאה שכאלה, בעיקר באזורים שבהם היא ראתה עסקאות חשודות ובהצגה כוזבת של שווי השוק האמיתי שלהם.


מתוך ההערכות הרבות שערכה רשות המסים, פסק דין תקדימי של בית המשפט המחוזי בלוד (מרכז) קבע לגבי נכס במרכז כי השווי המדווח נמוך במיליוני שקלים מפי השווי האמיתי של העסקה בפועל. סכום זה הוגדר על ידי השופט ד"ר אבי גורמן (בצילום) כנמוך וסלחני כלפי הצדדים המעורבים בעסקה.


מעבר למקרה האחרון שנפסק לגביו, מהדיון וההחלטה בית המשפט שופך אור על סוגיה בעייתית יותר גדולה מאשר רק המקרה היחיד הנדון, הוא חשף דפוס ארוך שנים אחורה, של אי דיוקים על עסקאות מקרקעין אשר רחוקות מלשקף את שווי הנדל"ן.


השינוי בגישה של רשות המסים לדיווחים הללו החל לפני מספר שנים, אז יזמה הרשות באמצעות מחלקת השמאות של הרשות לבדוק ביסודיות את השומות שמגיעות אליה. במסגרת הבדיקה עברו השמאים על שומות עבר, תשלומי מס שהתקבלו, הסכמי שכירות שעלולים להשפיע בהיוון ערך הנכסים.


הרשות מכירה היטב בהשפעה המזיקה של דיווחים כוזבים הפוגעים לא רק בהפחתת בתשלומי המס, אלא גם מאפשרים לבעלי ההנכסים לחמוק מהיטלי השבחה וכך מי שנפגעים הם הרשות המקומית לפתח את האזור בצורה יעילה. ברשות הודו בבית המשפט כי ייתכן שעסקאות דומות רבות נעלמו מעיני אנשיה, מה שמדגיש את האופי הנרחב של סוגיה זו.


שי אהרונוביץ', מנהל רשות המסים, הדגיש בעבר את עמדת הרשות בנושא: "כשמוגשת שומה, חלק מהתהליך כרוך באימות של השווי בשיטות שונות, לרבות באמצעות כלים טכנולוגיים".


הוא מוסיף כי הרשות החלה לבחון חשודים באי דיוקים בהערכות שווי במקומות "שחשדנו שהם לא מדויקים". בנוסף, מחלקת השמאים של הרשות עורכת בדיקה ומצליבה בקפידה מידע לפי המחיר האמיתי.


חוות דעתו של השמאי המייצג את רשות המסים הושפעה בעיקר מתעריפי השכירות הנגבים בבמתחם הספציפי של העסקה, לטענת הרשות, מניתוח זה עולה באופן ברור וחד־משמעי כי הדיווח שדיווחו העוררים, בלשון עדינה אינו אמת באופן משמעותי.


לאור זאת, אומרים ברשות כי אדם שמקבל הכנסות שכירות גבוהות בשנת 2020, הדעת אינה סובלת כי יסכים בשנת 2023 למכור את הקרקעין בכ- 50% פחות".   


בית המשפט אמר כי "ניהול הליכים בבית המשפט, לא יכול להוות 'מקלט' מפני חקירות שרשויות המס מחויבות לערוך". אנשים שאיך נאמר בעדינות, לא נוהגים ביושר, שקיפות והוגנות ביחסיהם עם מס הכנסה, לוקחים על עצמם סיכון כאשר הם מסתכסכים ומתגלגלים לפתחו של בית המשפט ונחשפים לעבירות מס שונות.


השופט ד"ר אבי גורמן כתב בהחלטתו, כי "לא לתת אמון בשווי שעליו הצהירו העוררים. שווי זה מנותק לחלוטין ובאופן קיצוני וחמור מנתונים כלכליים הנוגעים לנכס".

 

 

 

Comments


bottom of page