top of page

השופט גביזון "על העבריין לדעת שלא לנצל כוחו על החלש, שכן ייתן את הדין בפני החוק החזק"השופט אלון גביזון (בצילום) מביהמ"ש המחוזי בבאר שבע גזר 4 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ותשלום פיצויים בסך 7,500 שקל על רמי צליח, שהורשע בעבירות סחיטה באיומים וכוח. צליח איים על משפחתו של המתלונן כי אם לא ישלמו לו, ירצח את המתלונן.


לפי כתב האישום המתוקן שהגישה פרקליטות מחוז דרום, אחת הנאשמות בתיק, שהייתה בת זוגו של אחיו של צליח, יצרה קשר עם המתלונן באמצעות אינסטגרם. בהנחייתו של צליח, היא התחזתה לדמות פיקטיבית ופיתתה את המתלונן להיפגש עמה בפארק ציבורי בבאר שבע.


כשהמתלונן הגיע למקום, המתינו לו צליח ונאשם נוסף (קטין) עם אחרים, כשהם רעולי פנים ומחזיקים חפצים שנראו כנשקים. המתלונן, מחשש לחייו, נכנס לרכבם והם הסיעו אותו למערה סמוכה לשגב שלום, שם הוכה על ידי צליח.


במהלך הלילה, התקשר צליח לאמו ולאחיו של המתלונן ואיים כי אם לא ישלמו לו 120,000 שקל, הוא ירצח את המתלונן בשני כדורים. לאחר מכן, העבירו הנאשמים את המתלונן למבנה נטוש בשגב שלום. ביום למחרת, כוח משטרתי מיוחד הגיע למבנה ועצר את השניים יחד עם חשודים נוספים.


במסגרת הסדר טיעון, בו לא היו הסכמות לגבי העונש, הודה הנאשם בכתב האישום והורשע על ידי השופט המוערך אלון גביזון בעבירות של סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.


במסגרת הטיעונים לעונש טענה עו"ד ליאת לוי – סיגל מפרקליטות מחוז דרום: "עוד הוסיפה ב"כ המאשימה כי עבירת הסחיטה באיומים הפכה בשנים האחרונות למכת מדינה, קשה ורחבת היקף ועל כן שומה על בית המשפט בבואו לגזור את עונשם של מבצעי עבירות אלו ודומיהן, לנקוט בענישה ממשית ומוחשית בדמות מאסרים ממושכים".


בנוסף, פירטה עו"ד לוי את הנסיבות המחמירות, כולל התכנון המוקדם, המניע הכספי, האכזריות והאלימות במעשיו של צליח, והדגישה כי הנאשם יכול היה להפסיק את האירוע אך לא עשה כן.

 

בגזר הדין קבע השופט גביזון: "בית המשפט העליון הבהיר כי הרשעה בעבירה של סחיטה באיומים או סחיטה בכוח  מחייבת ענישה מחמירה, אשר תעביר מסר ברור לפיו העוברים עבירות מסוג זה מסתכנים בשלילת חירותם לתקופה ארוכה ובאופן אשר יעודד את קורבנות העבירה "לשבור את קשר השתיקה".


עוד קבע: "נוכח שכיחות עבירות הסחיטה סבורני כי הגיעה העת להחמיר בענישה בעבירות אלו תוך מתן הבכורה לשיקולי הרתעת הרבים. על העבריין הפוטנציאלי לדעת כי אל לו לנצל לרעה את יתרון כוחו על פני החלש ממנו, שכן ייתן את הדין בפני החוק החזק מכל. אך אל לנו להסתפק רק ברטוריקה מחמירה, וההחמרה בענישה צריכה למצוא ביטויה הן בקביעת מתחם העונש ההולם והן בגזירת העונש בתוך המתחם.."

 

לאור האמור גזר ביהמ"ש המחוזי על צליח 48 חודשי מאסר בפועל, הפעלת 8 חודשי מאסר על תנאי חלקם במצטבר (סה"כ נגזרו 54 חודשי מאסר בפועל), מאסר על תנאי ופיצויים בגובה 7,500 שקל.

Comments


bottom of page